Cơ cấu tổ chức
Thứ 4, Ngày 23/12/2015, 10:00
Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2015

1. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC

Địa chỉ: ql 22b, Ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3859612-    Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn

1Đồng chí: Trần Thị Bích Vân

ctv.png

Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức:

Sinh năm: 09/12/1979

Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Thạnh Đức, các Ủy viên UBND xã, các ngành, trưởng ấp và là chủ tài khoản ngân sách xã.

        Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

        - Kinh tế tổng hợp bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, cân đối ngân sách và những lĩnh vực quan trọng.

         - Trực tiếp chỉ đạo quốc phòng – an ninh, Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã; quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, công tác dân vận chính quyền, xây dựng nông thôn mới.

- Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội đồng nhân dân xã.

        - Phụ trách: Tư pháp – Hộ tịch xã, Quân sự xã, Công an xã, Tài chính – Kế toán, Quản lý điều hành thu – chi ngân sách xã và tổ chức cán bộ.

         - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với các đoàn thể nhân dân xã và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

       - Quan hệ công việc giữa Ủy ban nhân dân xã với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã, UBNMTTQVN xã và các ban, phòng, ngành của huyện.

        - Phụ trách ấp Đường Long và ấp Bến Mương. 

        - Tiếp dân, thông tin báo chí.

 

2Đồng chí: Võ Đông Sơ

pcts.png

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức

Sinh năm31/05/1970

Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn

 

        a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

       - Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Kế hoạch giao thông thủy lợi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hòa giải tranh chấp đất đai; Phổ biến giáo dục pháp luật; các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế

        - Phụ trách ấp Bến Đình và ấp Trà Võ.

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức.

        b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành: 

       - Kế hoạch giao thông thủy lợi; Thú y; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi Trường. Tài chính – kế toán, xây dựng cơ bản và Ban Quản ký Chợ. Xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã, công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã.


3Đồng chí: Nguyễn Tấn Phong

pct.png

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức
Sinh năm20/12/1971

Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn


        a.   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

        -  Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh; Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao và học tập cộng đồng; Y tế; Giáo dục và đào tạo; công tác giảm nghèo; Tôn giáo và dân tộc; Ấp văn hóa; Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội; Quản lý văn hóa; Tuyển sinh quân sự; các vấn đề xã hội.

        - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối liên hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức xã hội ở địa phương.

        - Phụ trách ấp Bông Trang và Bến Rộn.g

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức. 

        b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

       Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng, Trạm y tế, Hội Chữ thập đỏ, Lao động Thương binh xã hội, Hội đông y.

 


2. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Địa chỉ: ql 22b,kp nội ô, TT Gò Dầu, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3853164 - Email: ubnd-thitrangodau@tayninh.gov.vn

1. Đồng chí Lê Văn Khôi

ct.tt.jpg

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn

Sinh năm:

Email:khoilv@tayninh.gov.vn

 

          -  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động và tất cả các lĩnh vực của UBND theo thẩm quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực an ninh quốc phòng địa phương, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác chính sách xã hội, dân số – kế hoạch hoá gia đình, công tác tư pháp hộ tịch, cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân.

          - Làm chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn và Hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, tổ trưởng tổ giải phóng mặt bằng và trưởng ban chỉ đạo những lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách công tác Dân vận chính quyền tại địa phương và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của UBND.

 

2. Đồng chí Trần Văn Thương

pct.tttt.jpg

Phó chủ tịch trực UBND thị trấn

Sinh năm:

Email:thuongtv@tayninh.gov.vn

 

       - Được Chủ tịch UBND phân công làm nhiệm vụ thường trực; điều hòa, phối hợp các hoạt động chung giữa hai Phó Chủ tịch.

       - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, phòng chống thiên tai, công nghiệp, Hợp tác xã, giải quyết tranh chấp đất đai, chống buôn lậu và gian lận thương mại, Tư pháp - Hộ tịch; hoạt động Tài chính; Tham mưu giải quyết các ý kiến của cử tri.

       - Phụ trách các bộ phận: Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường; Tư pháp; Giao thông- Nông lâm- Thủy lợi; Thú y; các HTX; khu dân cư, khu phố văn hóa, đô thị văn minh; phối hợp BQL Chợ Gò Dầu giải quyết trật tự mua bán.

      - Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

Ngoài những lĩnh vực được phân công còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất do chủ tịch giao chỉ đạo thực hiện.

 

3.Đồng chí Đặng Văn Thương

pct.tt.jpg

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Sinh năm:

Email: thuongdv@tayninh.gov.vn

 

          - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Trực giải quyết hành chính cho nhân dân, lĩnh vực Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông; Trung tâm VHTT-HTCĐ; Y tế, Dân số kế hoạch hóa gia đình; Giáo dục và Đào tạo; Lao động thương binh xã hội, Tôn giáo - Dân tộc; hoạt động của Văn phòng UBND thị trấn.

           - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND với UB.MTTQ thị trấn và các tổ chức xã hội ở Thị trấn;

          - Phụ trách các bộ phận: Văn phòng UBND, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Văn hóa thông tin; Đài truyền thanh; Trung tâm VHTT-HTCĐ; Trạm Y tế; các trường, lớp mầm non, mẫu giáo tư thục; Chữ thập đỏ; Lao động TBXH; Quy chế dân chủ và hoạt động của Văn phòng UBND thị trấn.

           - Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

Ngoài những lĩnh vực được phân công còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch giao chỉ đạo thực hiện.

 

 

3. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH

Địa chỉ: ql 22b,Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3853616-    Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Ta

ctt.jpg

Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

Sinh năm: 13/02/1965

Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Hiệp Thạnh, các Ủy viên UBND xã Hiệp Thạnh, Công chức các ngành trực thuộc UBND xã Hiệp Thạnh, Trưởng ấp các ấp.

           a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

         - Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề cân đối lớn của nền kinh tế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; cân đối ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

         - Công tác quốc phòng – an ninh; công tác nội vụ; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

          - Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Hiệp Thạnh; mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã Hiệp Thạnh.

         - Thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện. Giữ mối quan hệ với các ban, ngành của huyện, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã Hiệp Thạnh, các tổ chức chính trị - xã hội xã Hiệp Thạnh.

         - Tiếp dân, thông tin báo chí.

         b. Theo dõi hoạt động và chỉ đạo các ngành nội chính trực thuộc UBND và các ấp:

         Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Thạnh, Công an xã Hiệp Thạnh, Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, các ấp.

 

2. Đồng chí: Phạm Thành Thuế

pctt.png

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

Sinh năm: 09/6/1984

Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn

                                   

          a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Quản lý công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp; phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; tư vấn thuế; quản lý đất đai, thu tiền mặt bằng chợ Hiệp Thạnh; kinh tế hợp tác – HTX; xây dựng nông thôn mới; xúc tiến đầu tư; hòa giải tranh chấp đất đai.

          - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh.

         b. Theo dõi và chỉ đạo:

        Ngành Kế hoạch, Giao thông, Thủy lợi; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường; Chợ Hiệp Thạnh; Văn phòng – Thống kê, các ấp.

 

3. Đồng chí: Ngô Quang Tỉnh

 pctt1.png

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

 Sinh năm: 20/7/1977

 Email:ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn


         a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khuyến học; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; truyền thanh; y tế, dân số gia đình và trẻ em; xóa đói giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác dân tộc, tôn giáo.

         - Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các quỹ, hội đặc thù trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.

         - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh.

        b. Theo dõi và chỉ đạo:

        Ngành Văn hóa – Xã hội; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng – Thống kê, các ấp.

 

 

                                          

4. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TRẠCH

Địa chỉ: xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3853359-    Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

1. Đồng chí: Phan Văn Tân

cttt.jpg

Chủ tịch UBND xã Phước Trạch

Sinh năm: 05/9/1973

Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

          Phụ trách chung, khối nội chính, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ tài khoản, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời, cùng Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện Gò Dầu;

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã;

          Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân xã;

           Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân xã, trưởng ấp, Tổ trưởng dân cư tự quản trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

           Quyết định các vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn xã; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã;

          Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

            Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện;

           Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

            Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.


2. Đồng chí: Nguyễn Hoàng Duy

pctd.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trạch

Sinh ngày: 26/4/1979

Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

            Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực do Chủ tịch phân công theo Điều 122 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, nhà đất, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, tôn giáo và phối hợp thi hành án dân sự, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và tranh chấp của nhân dân cùng với Chủ tịch UBND xã. Tham mưu và thực hiện công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

             Phó Chủ tịch chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

            Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

           Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo chủ tịch quyết định;

          Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, các Trưởng ấp và Tổ dân cư tự quản thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

                 


5. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÀU ĐỒN

Địa chỉ: xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3857901 -  Email: ubnd-baudon-godau@tayninh.gov.vn

1.Họ và tên: Phan Thị Ngọc Dung, 

ctxbd.jpg

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Bàu Đồn

Sinh ngày 09/4/1980

Email: ptndung@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Bàu Đồn, các Ủy viên UBND xã Bàu Đồn, và các Công chức xã.   

  

          *   Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

        - Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề cân đối lớn của nền kinh tế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; cân đối ngân sách; Xây dựng nông thôn mới; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

         - Công tác quốc phòng - an ninh; công tác nội vụ; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

        - Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thanh kiểm tra, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa xã. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã. 

       - Thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Gò Dầu. Giữ mối quan hệ với các phòng, ban, ngành của huyện, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàu Đồn, các Tổ chức chính trị-xã hội.
        - Tiếp dân, thông tin báo chí.

     

2.Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

pctxbd.jpg

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Bàu Đồn.

Sinh ngày 22/02/1968.

Email: nguyenvandung@tayninh.gov.vn

 

          * Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

          - Quản lý về công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp; phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; kinh tế hợp tác-HTX.

          - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

         * Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: 

         - Tài chính – Kế hoạch xã; Ban Quản lý Chợ Bàu Đồn; Địa chính, Tư pháp-hộ tịch, văn phòng-Thống kê, Nông nghiệp


3.Họ và tên: Nguyễn Thanh Tân
pctxbd1.jpg

sinh ngày 25/7/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Đồn.

Email: nguyenthanhtan@tayninh.gov.vn

 

          *   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

          -  Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khuyến học; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, di tích lịch sử; truyền thanh; y tế, dân số gia đình và trẻ em; xoá đói giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác dân tộc, tôn giáo.

          - Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với các đoàn thể xã Bàu Đồn, các Hội trên địa bàn xã.

          - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu. 

          *   Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

          - Văn hoá –xã hội; Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao xã bàu Đồn; Giáo dục và Đào tạo xã; trạm Y tế xã; Lao động Thương binh và Xã hội xã; Đài Truyền thanh xã.6. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐÔNG

Địa chỉ: xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3859003 -  Email: ubnd--godau-phuocdong@tayninh.gov.vn

1Đồng chí: Trương Văn Rưa

ctxpd.png

Chủ tịch UBND xã Phước Đông:

Sinh năm: 01/01/1965

Email: ubnd-godau-phuocdong@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Phước Đông, các Ủy viên UBND xã, các ngành, trưởng ấp và là chủ tài khoản ngân sách xã.


          Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

         - Kinh tế tổng hợp bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, cân đối ngân sách và những lĩnh vực quan trọng.

         - Trực tiếp chỉ đạo quốc phòng – an ninh, Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã; quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, công tác dân vận chính quyền, xây dựng nông thôn mới.

         - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội đồng nhân dân xã.

        - Phụ trách: Tư pháp – Hộ tịch xã, Quân sự xã, Công an xã, Tài chính – Kế toán và Xây dựng cơ bản, Quản lý điều hành thu – chi ngân sách xã và tổ chức cán bộ.

        - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với các đoàn thể nhân dân xã và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

       - Quan hệ công việc giữa Ủy ban nhân dân xã với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã, UBNMTTQVN xã và các ban, phòng, ngành của huyện.

       - Phụ trách ấp Phước Đức A

       - Tiếp dân, thông tin báo chí.

 

2Đồng chí: Lê Tấn Vinh

pctxpd.png

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đông

Sinh năm19/3/1978

Email: ubnd-godau-phuocdong@tayninh.gov.vn

 

        a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Kế hoạch giao thông thủy lợi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hòa giải tranh chấp đất đai; Phổ biến giáo dục pháp luật; các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế

        - Phụ trách ấp Cây Trắc

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Đông.

        b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành: 


       - Kế hoạch giao thông thủy lợi; Thú y; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi Trường; Ban Quản ký Chợ. Xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã, công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã.


3Đồng chí: Huỳnh Văn Út

pctxpd1.png

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đông
Sinh năm12/6/1976

Email: ubnd-godau-phuocdong@tayninh.gov.vn

 

         a.   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

        -  Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh; Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao và học tập cộng đồng; Y tế; Giáo dục và đào tạo; công tác giảm nghèo; Tôn giáo và dân tộc; Ấp văn hóa; Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội; Quản lý văn hóa; Tuyển sinh quân sự; các vấn đề xã hội.

         - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối liên hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức xã hội ở địa phương.

         - Phụ trách ấp Suối Cao B

         - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Đông. 

         b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

        Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng, Trạm y tế, Hội Chữ thập đỏ, Lao động Thương binh xã hội, Hội đông y.

 


1. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC

Địa chỉ: ql 22b, Ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3859612-    Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn

1Đồng chí: Trần Thị Bích Vân

ctv.png

Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức:

Sinh năm: 09/12/1979

Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Thạnh Đức, các Ủy viên UBND xã, các ngành, trưởng ấp và là chủ tài khoản ngân sách xã.

        Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

        - Kinh tế tổng hợp bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, cân đối ngân sách và những lĩnh vực quan trọng.

         - Trực tiếp chỉ đạo quốc phòng – an ninh, Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã; quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, công tác dân vận chính quyền, xây dựng nông thôn mới.

- Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội đồng nhân dân xã.

        - Phụ trách: Tư pháp – Hộ tịch xã, Quân sự xã, Công an xã, Tài chính – Kế toán, Quản lý điều hành thu – chi ngân sách xã và tổ chức cán bộ.

         - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với các đoàn thể nhân dân xã và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

       - Quan hệ công việc giữa Ủy ban nhân dân xã với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã, UBNMTTQVN xã và các ban, phòng, ngành của huyện.

        - Phụ trách ấp Đường Long và ấp Bến Mương. 

        - Tiếp dân, thông tin báo chí.

 

2Đồng chí: Võ Đông Sơ

pcts.png

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức

Sinh năm31/05/1970

Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn

 

        a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

       - Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Kế hoạch giao thông thủy lợi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hòa giải tranh chấp đất đai; Phổ biến giáo dục pháp luật; các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế

        - Phụ trách ấp Bến Đình và ấp Trà Võ.

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức.

        b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành: 

       - Kế hoạch giao thông thủy lợi; Thú y; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi Trường. Tài chính – kế toán, xây dựng cơ bản và Ban Quản ký Chợ. Xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã, công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã.


3Đồng chí: Nguyễn Tấn Phong

pct.png

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức
Sinh năm20/12/1971

Email: ubnd-godau-thanhduc@tayninh.gov.vn


        a.   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

        -  Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh; Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao và học tập cộng đồng; Y tế; Giáo dục và đào tạo; công tác giảm nghèo; Tôn giáo và dân tộc; Ấp văn hóa; Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội; Quản lý văn hóa; Tuyển sinh quân sự; các vấn đề xã hội.

        - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối liên hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức xã hội ở địa phương.

        - Phụ trách ấp Bông Trang và Bến Rộn.g

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức. 

        b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

       Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng, Trạm y tế, Hội Chữ thập đỏ, Lao động Thương binh xã hội, Hội đông y.

 


2. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Địa chỉ: ql 22b,kp nội ô, TT Gò Dầu, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3853164 - Email: ubnd-thitrangodau@tayninh.gov.vn

1. Đồng chí Lê Văn Khôi

ct.tt.jpg

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn

Sinh năm:

Email:khoilv@tayninh.gov.vn

 

          -  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động và tất cả các lĩnh vực của UBND theo thẩm quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực an ninh quốc phòng địa phương, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác chính sách xã hội, dân số – kế hoạch hoá gia đình, công tác tư pháp hộ tịch, cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân.

          - Làm chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn và Hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, tổ trưởng tổ giải phóng mặt bằng và trưởng ban chỉ đạo những lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách công tác Dân vận chính quyền tại địa phương và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của UBND.

 

2. Đồng chí Trần Văn Thương

pct.tttt.jpg

Phó chủ tịch trực UBND thị trấn

Sinh năm:

Email:thuongtv@tayninh.gov.vn

 

       - Được Chủ tịch UBND phân công làm nhiệm vụ thường trực; điều hòa, phối hợp các hoạt động chung giữa hai Phó Chủ tịch.

       - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, phòng chống thiên tai, công nghiệp, Hợp tác xã, giải quyết tranh chấp đất đai, chống buôn lậu và gian lận thương mại, Tư pháp - Hộ tịch; hoạt động Tài chính; Tham mưu giải quyết các ý kiến của cử tri.

       - Phụ trách các bộ phận: Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường; Tư pháp; Giao thông- Nông lâm- Thủy lợi; Thú y; các HTX; khu dân cư, khu phố văn hóa, đô thị văn minh; phối hợp BQL Chợ Gò Dầu giải quyết trật tự mua bán.

      - Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

Ngoài những lĩnh vực được phân công còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất do chủ tịch giao chỉ đạo thực hiện.

 

3.Đồng chí Đặng Văn Thương

pct.tt.jpg

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Sinh năm:

Email: thuongdv@tayninh.gov.vn

 

          - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Trực giải quyết hành chính cho nhân dân, lĩnh vực Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông; Trung tâm VHTT-HTCĐ; Y tế, Dân số kế hoạch hóa gia đình; Giáo dục và Đào tạo; Lao động thương binh xã hội, Tôn giáo - Dân tộc; hoạt động của Văn phòng UBND thị trấn.

           - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND với UB.MTTQ thị trấn và các tổ chức xã hội ở Thị trấn;

          - Phụ trách các bộ phận: Văn phòng UBND, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Văn hóa thông tin; Đài truyền thanh; Trung tâm VHTT-HTCĐ; Trạm Y tế; các trường, lớp mầm non, mẫu giáo tư thục; Chữ thập đỏ; Lao động TBXH; Quy chế dân chủ và hoạt động của Văn phòng UBND thị trấn.

           - Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

Ngoài những lĩnh vực được phân công còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch giao chỉ đạo thực hiện.

 

 

3. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH

Địa chỉ: ql 22b,Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3853616-    Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Ta

ctt.jpg

Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

Sinh năm: 13/02/1965

Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Hiệp Thạnh, các Ủy viên UBND xã Hiệp Thạnh, Công chức các ngành trực thuộc UBND xã Hiệp Thạnh, Trưởng ấp các ấp.

           a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

         - Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề cân đối lớn của nền kinh tế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; cân đối ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

         - Công tác quốc phòng – an ninh; công tác nội vụ; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

          - Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Hiệp Thạnh; mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã Hiệp Thạnh.

         - Thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện. Giữ mối quan hệ với các ban, ngành của huyện, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã Hiệp Thạnh, các tổ chức chính trị - xã hội xã Hiệp Thạnh.

         - Tiếp dân, thông tin báo chí.

         b. Theo dõi hoạt động và chỉ đạo các ngành nội chính trực thuộc UBND và các ấp:

         Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Thạnh, Công an xã Hiệp Thạnh, Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, các ấp.

 

2. Đồng chí: Phạm Thành Thuế

pctt.png

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

Sinh năm: 09/6/1984

Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn

                                   

          a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Quản lý công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp; phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; tư vấn thuế; quản lý đất đai, thu tiền mặt bằng chợ Hiệp Thạnh; kinh tế hợp tác – HTX; xây dựng nông thôn mới; xúc tiến đầu tư; hòa giải tranh chấp đất đai.

          - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh.

         b. Theo dõi và chỉ đạo:

        Ngành Kế hoạch, Giao thông, Thủy lợi; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường; Chợ Hiệp Thạnh; Văn phòng – Thống kê, các ấp.

 

3. Đồng chí: Ngô Quang Tỉnh

 pctt1.png

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

 Sinh năm: 20/7/1977

 Email:ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn


         a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khuyến học; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; truyền thanh; y tế, dân số gia đình và trẻ em; xóa đói giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác dân tộc, tôn giáo.

         - Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các quỹ, hội đặc thù trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.

         - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh.

        b. Theo dõi và chỉ đạo:

        Ngành Văn hóa – Xã hội; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng – Thống kê, các ấp.

 

 

                                          

4. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TRẠCH

Địa chỉ: xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3853359-    Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

1. Đồng chí: Phan Văn Tân

cttt.jpg

Chủ tịch UBND xã Phước Trạch

Sinh năm: 05/9/1973

Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

          Phụ trách chung, khối nội chính, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ tài khoản, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời, cùng Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện Gò Dầu;

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã;

          Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân xã;

           Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân xã, trưởng ấp, Tổ trưởng dân cư tự quản trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

           Quyết định các vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn xã; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã;

          Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

            Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện;

           Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

            Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.


2. Đồng chí: Nguyễn Hoàng Duy

pctd.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trạch

Sinh ngày: 26/4/1979

Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

            Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực do Chủ tịch phân công theo Điều 122 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, nhà đất, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, tôn giáo và phối hợp thi hành án dân sự, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và tranh chấp của nhân dân cùng với Chủ tịch UBND xã. Tham mưu và thực hiện công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

             Phó Chủ tịch chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

            Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

           Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo chủ tịch quyết định;

          Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, các Trưởng ấp và Tổ dân cư tự quản thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

                 


5. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÀU ĐỒN

Địa chỉ: xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3857901 -  Email: ubnd-baudon-godau@tayninh.gov.vn

1.Họ và tên: Phan Thị Ngọc Dung, 

ctxbd.jpg

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Bàu Đồn

Sinh ngày 09/4/1980

Email: ptndung@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Bàu Đồn, các Ủy viên UBND xã Bàu Đồn, và các Công chức xã.   

  

          *   Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

        - Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề cân đối lớn của nền kinh tế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; cân đối ngân sách; Xây dựng nông thôn mới; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

         - Công tác quốc phòng - an ninh; công tác nội vụ; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

        - Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thanh kiểm tra, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa xã. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã. 

       - Thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Gò Dầu. Giữ mối quan hệ với các phòng, ban, ngành của huyện, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàu Đồn, các Tổ chức chính trị-xã hội.
        - Tiếp dân, thông tin báo chí.

     

2.Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

pctxbd.jpg

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Bàu Đồn.

Sinh ngày 22/02/1968.

Email: nguyenvandung@tayninh.gov.vn

 

          * Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

          - Quản lý về công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp; phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; kinh tế hợp tác-HTX.

          - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

         * Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: 

         - Tài chính – Kế hoạch xã; Ban Quản lý Chợ Bàu Đồn; Địa chính, Tư pháp-hộ tịch, văn phòng-Thống kê, Nông nghiệp


3.Họ và tên: Nguyễn Thanh Tân
pctxbd1.jpg

sinh ngày 25/7/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Đồn.

Email: nguyenthanhtan@tayninh.gov.vn

 

          *   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

          -  Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khuyến học; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, di tích lịch sử; truyền thanh; y tế, dân số gia đình và trẻ em; xoá đói giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác dân tộc, tôn giáo.

          - Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với các đoàn thể xã Bàu Đồn, các Hội trên địa bàn xã.

          - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu. 

          *   Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

          - Văn hoá –xã hội; Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao xã bàu Đồn; Giáo dục và Đào tạo xã; trạm Y tế xã; Lao động Thương binh và Xã hội xã; Đài Truyền thanh xã.6. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐÔNG

Địa chỉ: xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3859003 -  Email: ubnd--godau-phuocdong@tayninh.gov.vn

1Đồng chí: Trương Văn Rưa

ctxpd.png

Chủ tịch UBND xã Phước Đông:

Sinh năm: 01/01/1965

Email: ubnd-godau-phuocdong@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Phước Đông, các Ủy viên UBND xã, các ngành, trưởng ấp và là chủ tài khoản ngân sách xã.


          Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

         - Kinh tế tổng hợp bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, cân đối ngân sách và những lĩnh vực quan trọng.

         - Trực tiếp chỉ đạo quốc phòng – an ninh, Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã; quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, công tác dân vận chính quyền, xây dựng nông thôn mới.

         - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội đồng nhân dân xã.

        - Phụ trách: Tư pháp – Hộ tịch xã, Quân sự xã, Công an xã, Tài chính – Kế toán và Xây dựng cơ bản, Quản lý điều hành thu – chi ngân sách xã và tổ chức cán bộ.

        - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với các đoàn thể nhân dân xã và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

       - Quan hệ công việc giữa Ủy ban nhân dân xã với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã, UBNMTTQVN xã và các ban, phòng, ngành của huyện.

       - Phụ trách ấp Phước Đức A

       - Tiếp dân, thông tin báo chí.

 

2Đồng chí: Lê Tấn Vinh

pctxpd.png

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đông

Sinh năm19/3/1978

Email: ubnd-godau-phuocdong@tayninh.gov.vn

 

        a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Kế hoạch giao thông thủy lợi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hòa giải tranh chấp đất đai; Phổ biến giáo dục pháp luật; các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế

        - Phụ trách ấp Cây Trắc

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Đông.

        b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành: 


       - Kế hoạch giao thông thủy lợi; Thú y; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi Trường; Ban Quản ký Chợ. Xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã, công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã.


3Đồng chí: Huỳnh Văn Út

pctxpd1.png

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đông
Sinh năm12/6/1976

Email: ubnd-godau-phuocdong@tayninh.gov.vn

 

         a.   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

        -  Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh; Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao và học tập cộng đồng; Y tế; Giáo dục và đào tạo; công tác giảm nghèo; Tôn giáo và dân tộc; Ấp văn hóa; Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội; Quản lý văn hóa; Tuyển sinh quân sự; các vấn đề xã hội.

         - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối liên hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức xã hội ở địa phương.

         - Phụ trách ấp Suối Cao B

         - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Đông. 

         b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

        Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng, Trạm y tế, Hội Chữ thập đỏ, Lao động Thương binh xã hội, Hội đông y.7. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIANG

Địa chỉ: ql 22b, Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu

Điện thoại: 0276.3850327 -  Email: xacamgiang-godau@tayninh.gov.vn

1. Đồng chí Trương Hữu Tín:

ctxcg.jpg

Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang

Sinh năm: 1985

Email: xacamgiang-godau@tayninh.gov.vn

      a. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

      b. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

     c. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

     d. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

     e. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

     f. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

    g. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền

Ra quyết định để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.


2. Đồng chí Võ Văn Tiền

pctxcg.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang

Sinh năm: 02/3/1960

Email: xacamgiang-godau@tayninh.gov.vn

     Phụ trách khối kinh tế, xây dựng giao thông thủy lợi, nhà đất, tài nguyên môi trường: giúp chủ tịch UBND chấp hành Hiến pháp, pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của HĐND xã trên lĩnh vực mình phụ trách, trực tiếp điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ được giao.


3. Đồng chí Võ Thị Ngọc Hiếu

pctxcg1.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Cẩm Giang

Sinh năm: 15/01/1981

Email: xacamgiang-godau@tayninh.gov.vn

      Phụ trách khối văn hóa xã hội và các lĩnh vực xã hội khác: trực tiếp điều hành bộ phận cải cách hành chính, chịu trách nhiệm Thường trực UBND xã giúp chủ tịch UBND chấp hành thực hiện Hiến pháp, pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của HĐND xã trên lĩnh vực của mình phụ trách, trực tiếp điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.Lượt người xem:  Views:   935
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Cơ cấu tổ chức