Quy hoạch phát triển
Chủ Nhật, Ngày 15/01/2017, 21:00
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/01/2017

Trên cơ sở chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Tây Ninh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Gò Dầu đã triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

UBND huyện đã xác định nhiệm vụ hiện đại hóa bền hành chính trong Kế hoạch CCHC trên địa bàn huyện từng năm 2010 - 2016 và giai đoạn 2011-2016. Bên cạnh đó, UBND huyện Gò Dầu đã triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện và các quy chế quản lý, sử dụng và khai thác các phần mềm để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Đồng thời, UBND huyện ban hành các văn bản cảnh báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc và CBCC nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống các nguy cơ và xử lý khi xảy ra các tình huống, sự cố, cụ thể các giải pháp thực hiện tại địa phương như: định kỳ sao lưu dữ liệu, sử dụng phần mềm chống virus, tuyên truyền cho CBCC và các cơ quan những phương thức phát tán phổ biến của các virus, mã độc….

UBND huyện Gò Dầu thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện, Ban Biên tập Công thông tin điện tử và bố trí cán bộ phụ trách CNTT để đảm bảo công tác tham mưu, vận hành các ứng dụng CNTT tại đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND huyện Gò Dầu từng bước trang bị máy tính, máy in, máy scan và mạng nội bộ phục vục cho việc xử lý công việc. Số lượng trang thiết bị tăng lên theo hàng năm. Cơ bản, mỗi CBCC đã được trang bị máy tính có kết nối mạng để phục vụ công tác. Riêng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hệ thống máy tính và các trang thiết bị phục vụ cho quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp theo đề án của UBND tỉnh Tây Ninh, góp phần nâng số lượng và chất lượng hạ tầng CNTT cho huyện. Đồng thời, UBND huyện Gò Dầu đã được trang bị 01 hệ thống "Hội nghị trực tuyến" bao gồm các thiết bị: 02 màn hình (phát hình ảnh 02 điểm cầu), 01 camera, 01 polycom, hệ thống âm thanh và mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hội nghị.

Hệ thống thư điện tử Tây Ninh được triển khai tại tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; việc triển khai sử dụng cơ bản ổn định, sử dụng hiệu quả trong việc trao đổi tài liệu, văn bản có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cổng thông tin điện tử của huyện hoạt động ổn định, thường xuyên được nâng cấp và cập nhật thông tin đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP về việc cung cấp thông thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử  như: Thông tin giới thiệu; tin tức, sự kiện; các sự kiện và điều hành của lãnh đạo huyện; thông tin liên hệ; các thủ tục hành chính mức độ 2,… Cổng thông tin điện tử huyện trở thành một phương tiện phục vụ cho UBND huyện trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Phần mềm Họp không giấy tỉnh Tây Ninh được sử dụng tại địa chỉ hopkhonggiay.tayninh.gov.vn kết hợp với hệ thống nhắn tin SMS cho người dùng được triển khai tại 100% các cơ qua nhà nước trên địa bàn huyện. Từ năm 2012 đến năm 2016, UBND huyên Gò Dầu đã tiếp nhận và phát hành thư mời và tài liệu họp trên hệ thống họp không giấy 511 cuộc họp, trong đó, riêng UBND huyện Gò Dầu đã phát hành giấy mời, tài liệu họp và được thông báo qua phần mềm 123 cuộc họp.

Phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước việc sử dụng phần mềm chỉ dừng ở việc tiếp nhận văn bản do UBND tỉnh Tây Ninh và các sở, ngành tỉnh gửi đến UBND huyện; chưa thực hiện chuyển và xử lý văn bản trên hệ thống.

Hệ thống "Một cửa điện tử: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ và tạo lập hồ sơ ảo trên hệ thống, chuyển hồ sơ theo quy trình được thiết lập. Phần mềm hỗ trợ cho lãnh đạo, CBCC theo dõi quy trình xử lý các TTHC đúng theo quy định, tiết kiềm thời gian, chi phí trong việc giải quyết các thủ tục, đảm bảo sự hài lòng của cho cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của UBND huyện,

Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý Khiếu nại, tố cáo được triển khai tại 03 cơ quan gồm Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách Ban Tiếp công dân), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện.Phần mềm được triển khai hỗ trợ cho các cơ quan có liên quan và Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận, luân chuyển và xử ý các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tạo lập, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đồng thời, cập nhật những thông tin đã xử lý, phục vụ cho việc thống kê, giám sát quá trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan một cách thống nhất, đồng bộ trên môi trường Internet theo địa chỉ: tiepdan.tayninh.gov.vn.

Hệ thống kênh thông tin "Hỏi đáp trực tuyến cơ bản giải đáp được những vướng mắc, khó khăn của của các tổ chức, cá nhân; qua đó, củng cố hoạt động của UBND huyện và các đơn vị trực thuộc trong quản lý các ngành, lĩnh vực và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Hệ thống "Hội nghị trực tuyến" cơ sở triển khai hệ thống này, các cơ quan, đơn vị tổ có nhiều thuận lợi trong việc tổ chức các cuộc họp, không hạn chế thành phần tham dự, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, UBND huyện còn sử dụng một số phần mềm như: Phần mềm Quản lý tài sản, Phần mềm kế toán MISA và các phần mềm hỗ trợ Điều khiển từ xa (Teamviewer, UltraViewer)…

Như vậy, UBND huyện Gò Dầu đã ứng dụng các phần mềm phục vụ cho hoạt động của các cơ quan và ứng dụng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đội ngũ CBCC tại UBND huyện có 91 biên chế; hầu hết CBCC có khả năng sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng cũng như khai thác các ứng dụng tin học văn phòng như soạn thảo văn bản, tạo bảng thống kê… Tuy nhiên, một số máy tính và các trang thiết bị được trang bị tại các cơ quan thuộc UBND huyện Gò Dầu từ rất lâu, một số đã lỗi thời thậm chí không sử dụng được. Cơ sở hạ tầng không đồng bộ, không phải là môi trường lý tưởng, phần mềm còn nhiều lỗi trong quá trình sử dụng. Đặc biệt là phần mềm Văn phòng điện tử và phần mềm Một cửa điện tử, thường xuyên bị lỗi, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.  An ninh mạng, an ninh thông tin chưa được quan tâm, một số cơ quan chưa thực hiện các giải pháp phòng chống mã độc, virus theo chỉ đạo của UBND huyện.

Tóm lại, ứng dụng CNTT vào hoạt động của UBND huyện Gò Dầu nói riêng và UBND cấp huyện nói chung, là một hoạt động phức tạp, nhiều khó khăn, cần phải có sự đánh giá toàn diện, có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là của chính UBND huyện Gò Dầu và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; cần có sự quan tâm hoàn thiện về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nhân lực về CNTT. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các xu hướng cũng như các ứng dụng tiên tiến, phù hợp với hoạt động của UBND huyện để hoạt động ứng dụng CNTT đạt kết quả tốt nhất, đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước./.

Lượt người xem:  Views:   49
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch phát triển