Quy hoạch phát triển
Thứ 5, Ngày 25/10/2018, 16:00
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,

quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 


Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2018

 

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Huyện uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, sự tích cực điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Gò Dầu về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Qua một năm thực hiện đã đạt được một số kết quả như sau:

I. Kinh tế(theo giá so sánh 2010):

- Ước tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực là 33.082,1tỷ đồng, đạt 103,53% so KH (KH 2018 là 31.953 tỷ đồng), tăng 25,8% so cùng kỳ;trong đó:

+ Lĩnh vực Nông-lâm-thuỷ sản: 1.872,91tỷ đồng, đạt99,52% so KH (KH 2018 là 1.882 tỷ đồng), tăng 3% so cùng kỳ.

+ Lĩnh vực Công nghiệp-xây dựng: 30.373,17tỷ đồng, đạt 103,84% so KH (KH 2018 là 29.250 tỷ đồng), tăng 28,09%so cùng kỳ.

+ Lĩnh vực Thương mại-dịch vụ: 836,02tỷ đồng, đạt 101,83% so KH(KH 2018 là 821 tỷ đồng), tăng 8,89% so cùng kỳ.

1. Nông nghiệp

- Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện:26.638,84 ha, đạt 101,21% so KH 2018(26.320 ha),giảm 0,71% so cùng kỳ (26.990,5 ha)(trong đó: lúa 19.114,92 ha, đạt 100,92%KH, tăng 0,34% so cùng kỳ; bắp 1.134,2 ha, đạt 100,19%KH, tăng 2,46% so cùng kỳ; đậu phộng 180 ha, đạt 113,21%KH, tăng 21,62% so cùng kỳ).Tổng diện tích thu hoạch 21.275,77 ha, đạt 79,87% DTTH (26.638,84 ha).

- Tình hình chăn nuôi ngày càng phát triển; Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện: 270.918 con (trong đó: trâu bò 8.113 con; heo 12.157 con; gà 192.733 con; vịt 54.740 con; ngang 3.175 con).

-Tình hình sâu bệnh trên cây trồng ở mức độ nhẹ, mật độ thấp; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không xảy ra. Thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ, tiêm phòng bổ sung trên đàn gia súc, gia cầm và tiêu độc sát trùng chuồng trại thường xuyên.

-Các xã đã chi xong tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2018.Tổ chức thành công Kế hoạch diễn tập phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018trên địa bàn huyện Gò Dầu.

- Tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp:

+ Mô hình lúa chất lượng cao: Thực hiện 50 ha/50 hộ tại xã Cẩm Giang, vụ Đông Xuân 2017-2018 đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 6,3 tấn/ha, giá bán 5.300 đồng/kg, lợi nhuận bình quân 23 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 3-4 triệu đồng/ha/vụ.

+ Mô hình nhân giống lúa xác nhận: Thực hiện 15 ha tại các xã Cẩm Giang 10 ha/11 hộ, Bàu Đồn 5 ha/10 hộ, vụ Hè Thu 2018 đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 6,2 tấn/ha, giá bán 5.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân 15 triệu đồng/ha, cao hơn so với sản xuất lúa thương phẩm từ 4-5 triệu đồng/ha.

+ Mô hình lúa theo tiêu chuẩn VietGap: Tổng diện tích thực hiện 340 ha vụ Đông Xuân 2017-2018; đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 8,3 tấn/ha/vụ, giá bán 5.100 đồng/kg, lợi nhuận bình quân 20 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 1-2 triệu đồng/ha/vụ.

+ Đề án xây dựng mạng lưới nhân giống lúa trên địa bàn huyện đến năm 2020: Vụ Đông Xuân 2017-2018, thực hiện 73 ha tại 03 xã (Cẩm Giang 12,2 ha, Bàu Đồn 50,2 ha, Phước Thạnh 10,6 ha); tổng số tiền chi hỗ trợ là 76 triệu đồng. Vụ Hè Thu 2018, thực hiện 57,2 ha tại 2 xã (Bàu Đồn 50,2 ha, Cẩm Giang 7 ha); đang hoàn thiện hồ sơ để chi hỗ trợ nông dân tham gia đề án.

+ Phối hợp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng lúa; nuôi gà, trâu, bò sinh sản; Vietgap trên lúa…Ngoài ra tập huấn phòng trừ dịch hại 02 lớp, kỹ thuật sản xuất rau an toàn 03 lớp, nhà màng tưới nước công nghệ cao 01 điểm 500m2. Phối hợp Đài Truyền hình Quốc hội quay chuyên mục sầu riêng, nhãn tại xã Bàu Đồn.

+ Triển khai 4/4 lớp VietGap về rau tại 04xã Phước Đông, Thạnh Đức, Phước Trạch và Thanh Phước.

+ Tổ chức cho nhà máy Tanifood ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trên địa bàn các xã, thị trấn được 35,7 ha, bao gồm: thanh long, thơm và mít thái lá bàng.

- Kiểm tra Vệ sinh ATTP lĩnh vực nông nghiệp được 31 cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở với số tiền 600.000 đồng.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

+ Giữ vững 03 xã đã đạt là: Phước Trạch, Phước Đông, Bàu Đồn;

+Tổ chức thành công Lễ công bố xã Thanh Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017;

+ Còn 4 xã: Phước Thạnh đã đạt 16 tiêu chí, Thạnh Đức đã đạt 15 tiêu chí,  Hiệp Thạnh đã đạt 15 tiêu chí, Cẩm Giang đã đạt 14 tiêu chí.

Năm 2018 triển khai xây dựng NTM xã Phước Thạnh, hiện đã khởi công 37/37 tuyến đường, 5/5nhà văn hoá ấp, 01 trung tâm văn hoá, 02 trường Tiểu học.

- Trong năm 2018, thành lập mới 02 HTX (HTX sản xuất thương mại dịch vụ Cẩm Giang và HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Gò Dầu tại xã Phước Đông); Nâng tổng số HTX toàn huyện lên 12 HTX(gồm: 02 Quỹ tín dụng nhân dân, 07 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 02 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 01 HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường). Nhìn chung có 03 HTX (02 Quỹ tín dụng nhân dân, 01 HTX nông nghiệp Bàu Đồn) hoạt động có hiệu quả, còn lại 09 HTX hoạt động ở mức trung bình.

2. Tài chính - ngân sách

- Ước thu ngân sách 199,886 tỷ đồng, đạt 125,81% so KH (KH 2018 là 158,875 tỷ đồng), tăng 16,91% so cùng kỳ.

- Ước chi ngân sách 439,612 tỷ đồng, đạt 124,99% so KH (KH 2018 là 351,722 tỷ đồng), giảm 8,88% so cùng kỳ.

- Toàn huyện hiện có 9.136hộ kinh doanh cá thể (trong năm 2018 đăng ký mới 548 hộ và cấp thay đổi 278hộ).

- Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018: Tính đến ngày 30/10/2018 đã thu được98 triệu đồng.

3. Xây dựng cơ bản      

a. Bằng nguồn vốn ngân sách

- Khối lượng thực hiện năm 2018: 191.460 triệu đồng, đạt 134% so KH (142,793 tỷ đồng); giải ngân 142,793 tỷ đồng, đạt 100% so KH.

- Đã hoàn thành đưa vào sử dụng:49/69công trình; một số công trình đã thực hiện như trường Tiểu học Phước Hội, trùng tu tôn tạo Đình trung xã Cẩm Giang, láng nhựa đường Phước Bình B, Đồng Cầy….đang thực hiện 02 công trình trọng điểm: nâng cấp Trung tâm Y tế huyện, nâng cấp cơ sở hạ tầng Chợ Gò Dầu.

- Đã phê duyệt quyết toán xong các công trình hoàn thành năm 2017 trở về trước.

b. Bằng nguồn vốn xã hội hóa (vốn tư nhân)

- Đã thực hiện chỉnh trang mặt trước Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ.

- Đã thực hiện thay bóng đèn cao áp cũ bằng bóng đèn tiết kiệm điện và đang thi công dự án đèn điện quang ngoài trời (thông tin thời sự và quảng cáo).

- Đã khởi công xây dựng dự án Bệnh viện xuyên Á-Tây Ninh 750 giường tại xã Thanh Phước.

- Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí minh đã khai trương siêu thị Co.opmart Gò Dầu và Trung tâm Dịch vụ Phước Đông.

4. Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018; trình tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017.

- Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể:

+ Đất ở nông thôn: 25.755 giấy, diện tích 989,65ha, đạt 100% diện tích;

+ Đất ở đô thị: 6.250 giấy, diện tích 85,99ha, đạt 100% diện tích;

+ Đất nông nghiệp: 21.545 giấy, diện tích 21.659,22ha, đạt 100% diện tích.

- Tiếp nhận và giải quyết 347/347 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đã trình UBND tỉnh xin chủ trương bán đấu giá một số thửa đất không còn nhu cầu sử dụng.

- Về quản lý môi trường: Tổ chức các hoạt độnghưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018; Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018. Phối hợp Huyện đoàn tổ chức cho 100 đoàn viên, học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh, xoá các quảng cáo trên các trụ điện đoạn đường dài khoảng 800m từ UBND xã Thanh Phước đến Công ty TNHH An Cố.

+ Tổ chức kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 83cơ sở; ngoài ra kiểm tra đột xuất 12 cơ sở; phần lớn các cơ sở đảm bảo theo quy định, Đoàn cũng đã nhắc nhở các cơ sở chưa làm hồ sơ theo quy định.

+ Phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thẩm định tiêu chí 17 về môi trường của các xã nông thôn mới (công nhận xã Thanh Phước và duy trì xã Bàu Đồn, Phước Đông, Phước Trạch);

+ Huyện đã kiểm tra và ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường đối với cơ sở tái chế nhựa Hồng Kim và công ty TNHH Vẹn Khí tại ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang.

+ Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra 12 cơ sở hoạt động trên địa bàn huyện; đã lấy mẫu nước thải và đang chờ kết quả phân tích chất lượng nước thải.

+ Đã xác nhận 32 kế hoạch và 28 đề án bảo vệ môi trường.

5. Bồi thường GPMB

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Khu đất Rạp chiếu phim cũ (diện tích 540,5m2): Đã tổ chức bán đấu giá thành với số tiền 6,739 tỷ đồng. Đã giao đất thực địa và bàn giao Giấy chứng nhận QSDĐ cho người trúng đấu giá.

+ Khu đất tại ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước (thu hồi của Hạt Quản lý đường bộ 422; diện tích 1.456,9m2): Đã tổ chức bán đấu giá thành với số tiền 828 triệu đồng. Đang hoàn chỉnh thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người trúng đấu giá.

+ Đấu giá 11 lô đất tại xã Thanh Phước và xã Phước Đông: UBND tỉnh đã có Côngvăn số 2149/UBND-KTTC về việc chủ trương giao đất cho Trung tâm PTQĐ tỉnh Tây Ninh-chi nhánh Gò Dầu để tổ chức bán đấu giá QSDĐ theo quy định. Hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc để thuê đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ.

- Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án, cụ thể như sau:

+ Mở rộng Suối Bà Tươi: tạm thời ngưng thực hiện do Ban QLDA thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đang xin chủ trương Sở Nông nghiệp và PTNT để trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

+ Hệ thống thoát nước thị trấn Gò Dầu: Đã công khai chủ trương, thông báo thu hồi đất và tiến hành kiểm kê hiện trạng đất và tài sản gắn liền trên đất để xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện đang chờ hồ sơ đo đạc đã được nghiệm thu của cơ quan chuyên môn.

+ Đã công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án của nhà máy Tanifood, mở rộng trụ sở Công an huyện…Hiện đang rà soát kiểm tra lại quá trình sử dụng đất đối với 11 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nhà máy Tanifood và tiếp tục trao đổi, vận động 07 hộ dân chưa đồng ý về giá bồi thường hỗ trợ đối với dự án mở rộng trụ sở Công an huyện.

+ Bờ kè chống sạt lỡ và ngập lũ khu dân cư thị trấn Gò Dầu (GĐ1) 800m: Hiện đang rà soát lại kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của các hộ dân để thống nhất phạm vi giải phóng mặt bằng, làm cơ sở khái toán kinh phí bồi thường hỗ trợ thực hiện dự án.

- Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 trường hợp còn lại chưa chấp hành bàn giao diện tích đất đã có quyết định thu hồi thuộc Dự án Khu liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời. Đến nay đã thu hồi đất dứt điểm 100% trường hợp.

6. Kinh tế và Hạ tầng

- Cấp phép xây dựng: đã giải quyết 83/85hồ sơ, còn tồn 02 hồ sơ đang trong thời hạn xem xét giải quyết.

- UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đã tổ chức họp thông qua và trình UBND tỉnh thẩm định Đề án phân loại đô thị xã Phước Đông là đô thị loại V.

- Vệ sinh môi trường: Trong tháng 7/2018, huyện đã cho ra mắt đơn vị tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ môi trường Thành Tiến Vina chịu trách nhiệm chính, phối hợp HTX vệ sinh môi trường thu gom rác Gò Dầu cùng thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại đơn vị này đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường tương đối tốt.

- Thực hiện tốt kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 như lắp đặt đèn trang trí trên các tuyến đường QL22A, QL22B, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, vòng xoay Gò Dầu và công viên Trần Quốc Đại; chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trên dãy phân cách các tuyến đường và dọn dẹp vệ sinh trên các trục đường chính trên địa bàn huyện…Kiểm tra các cơ sở kinh doanh tạp hoá, tạp phẩm, bia, nước ngọt giải khát, buôn bán thực phẩm tại các chợ và các cơ sở kinh doanh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 về giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng 20 cơ sở, kết quả xử phạt 03 cơ sở và yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Về chống buôn lậu, gian lận thương mại: Kiểm tra bắt 211 vụ,tổng trị giá hàng hoá tạm giữ khoảng 2,533 tỷ đồng; ra quyết định tịch thu 71 vụ vắng chủ hàng hoá nhập lậu, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,743tỷ đồng.

- An toàn giao thông: Tổ chức 127 lượt tuần tra giải toả, lấn chiếm lòng lề đường, phát hiện 1.056 trường hợp vi phạm (trong đó: nhắc nhở 776 trường hợp, tạm giữ tang vật 263 trường hợp, 17 trường hợp cam kết tháo dỡ).

7. Ngân hàng

Các đơn vị tín dụng đã góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện như cho vay sản xuất, kinh doanh dịch vụ, vay tiêu dùng, giải quyết việc làm, hộ nghèo, học sinh và sinh viên, vay nước sạch vệ sinh môi trường...

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Tổng số tiền cho vay đến ngày 31/10/2018 là 1.254,7tỷ đồng, với 10.610 lượt hộ vay.Tổng dư nợ đến ngày 31/10/2018 là 1.262,6tỷ đồng.      

II. Văn hóa - Xã hội:

1. Giáo dục:                                      

- Tổng kết năm học 2017-2018:Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%(NQ 100%); Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%(NQ 100%); Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT và Trung cấp nghề đạt 97,07% (NQ 96%); Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% (NQ 100%); Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,15% (NQ 90%); Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi vào Mẫu giáo đạt 99,6% (NQ 99%).

- Tỷ lệ học sinh bỏ học: Tiểu học 0,02% (KH dưới 0,1%), THCS 0,15% (KH dưới 1%), THPT 1,31% (KH dưới 2,5%). Duy trì chuẩn Quốc gia về công tác PCGD mầm non 5 tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD trung học cơ sở, và PCGDtrung học phổ thông 9/9 xã.

- Phối hợp tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học mới 2018-2019 trên địa bàn huyện, với 1.332/1.405 học sinh dự thi tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 94,80% .

- Học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia: 1.071/1.100 học sinh, đạt tỷ lệ 97,36%.

- Số học sinh thi đỗ đại học năm 2018 là 372 em.

- Công nhận mới 03 trường đạt chuẩn Quốc gia: THCS Phước Thạnh, THCS Thanh Phước, TH Phước Hội (KH 01 trường), nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trong toàn huyện lên 26/51 trường, đạt 50,98%;

- Đã thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất hè năm 2018 và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019; thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Năm học 2018-2019, từng bậc học có quy mô học sinh như sau: Mầm non-Mẫu giáo (Nhà trẻ: 172/2.028 em; Mẫu giáo 3-5 tuổi: 3.630/5.803 em; Mẫu giáo 5 tuổi: 2.317/2.324 em); Tiểu học 12.445 em; THCS 8.374 em; THPT 3.406 em.

2. Văn hóa Thông tin-Thể thao-Truyền thanh

- Thực hiện 1.095 buổi phát thanh, phát 2.748tin, 284 bài, 220 chuyên mục, gửi về Đài tỉnh phát 583 tin, nêu 46 gương người tốt việc tốt, 11tin thu nhanh.

- In 545m2 pano, tuyên truyền xe loa 30 buổi, cắt dán 354 câu khẩu hiệu: kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân, 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6; Đại hội Thể dụcthể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII, Hưởng ứng Tháng hành động an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 88 năm ngày Công đoàn Việt Nam, 73 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, ngày toàn dân PCCC 4/10,…

- Đội Kiểm tra liên ngành kiểm tra 24 cuộc với 124 cơ sở: karaoke, massage, khách sạn, nhà nghỉ, bán băng đĩa dạo, internet, trò chơi điện tử…Kết quả ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở hoạt động quá giờ; nhắc nhở 12 cơ sở trò chơi điện tử (máy bắn cá), đình chỉ hoạt động 01 Hội chợ. Tiếp tục hỗ trợ thực hiện các phần mềm ứng dụng trên địa bàn huyện; cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của huyện.

- Tổ chức hội thi, hội diễn, hoạt động văn nghệ với nội dung mừng Đảng-mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018; tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán năm 2018. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày Lễ, Tết. Giao lưu thường xuyên với các đội bóng đá trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Văn hoá-Thể thao-Học tập cộng đồng các xã thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu văn nghệ, thu hút đông đảo người dân tham gia; tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ vì người nghèo năm 2018 được 514.300.000 đồng. Tham gia Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ 8 năm 2018, kết quả đạt giải 5 toàn đoàn; Tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Tây Ninh năm 2018, kết quả đạt giải 2 toàn đoàn.

- Thực hiện cuộc vận động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cuộc vận động xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Họp giao ban hàng tháng bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ; có 9/9 Trung tâm VHTT-HTCĐ hoạt động có hiệu quả (KH9/9). Gia đình văn hoá được duy trì và công nhận đạt 80% (KH trên 65%); Khu dân cư ấp, khu phố văn hoá được duy trì vàcông nhận 85% (KH trên 65%).

3. Y tế

- Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện tốt. Trong năm 2018, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn huyện. Thực hiện tiêm chủng mở rộng cho trẻ em từ 0-12 tháng tuổi đủ 6 loại vacxin: 2.364/2.369 trẻ, đạt 99,78%KH năm. Xảy ra 96 ca tay-chân-miệng (chủ yếu phản hồi từ tuyến Trung ương), có 89 ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện điều trị.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Tổ chức hưởng ứng "Tháng hành động vì An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018" với 95 người tham dự. Kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP 136 cơ sở, trong đó: 105 cơ sở đạt, 31 cơ sở vi phạm (xử lý nhắc nhở 20cơ sở, phạt hành chính 11 cơ sở).

- Công tác khám, điều trị bệnh được đảm bảo từ huyện đến trạm y tế xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh.

- Kiểm tra liên ngành hành nghề y dược tư nhân 42 cơ sở (trong đó: hành nghề dược 32 cơ sở, hành nghề y 06 cơ sở và hành nghề nha 04 cơ sở); kết quả lập biên bản 08 cơ sở (do vi phạm chưa có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược).

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (đến ngày 31/10/2018) đạt 85% (KH85,2%).Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020) là 7 xã (KH 7).

4. Lao động-Thương binh và Xã hội

- Việc làm: Tạo việc làm mới cho 3.104 lao động, đạt 103,46% so với KH năm (KH 3.000 lao động).Tổ chức lễ phát động Tháng công nhân lần thứ 9 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018. Kiểm tra tình hình thực thi Bộ Luật Lao động tại 14 doanh nghiệp, kết quả xử phạt vi phạm hành chính 01 doanh nghiệp có hành vi chậm đóng số tiền nợ BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; Hoà giải tranh chấp lao động 04 trường hợp, kết quả hoà giải thành 03 vụ và 01 vụ không thành chuyển hồ sơ Toà án giải quyết.

- Đào tạo nghề lao động nông thôn: Năm 2018 đã mở 11/11 lớp với 320/320 học viên, đạt 100% KH năm (trong đó: 10 lớp nông nghiệp với 290 học viên, 01 lớp phi nông nghiệp với 30 học viên).

- Trẻ em: Cấp 1.754 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, phối hợp Huyện đoàn tổ chức Lễ phát động và tặng 100 phần quà, trị giá 30 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức cho 14 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về tỉnh tham dự Chương trình cặp lá yêu thương, nhận 14 phần quà, 6 chiếc xe đạp trị giá 14,8 triệu đồng.Tổ chức đưa 10 em học sinh tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018, nhận 10 phần quà, trị giá 2 triệu đồng. Tỉnh, huyện phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện (phát 200 phần quà, trị giá 45.000.000 đồng);Đoàn lãnh đạo huyện thăm, tặng 15 phần quà, trị giá 3.000.000 đồng cho các em học sinh lớp học tình thương-thị trấn Gò Dầu; thăm và tặng 75 phần quà, trị giá 2.250.000 đồng cho các em mồ côi tại Trung tâmBảo trợ xã hội Minh Đức, xã Cẩm Giang; Dự "Đêm hội trăng rằm" tại Khu Căn cứ Lõm Vùng Ruột và tặng 100 phần quà, trị giá 15.000.000 đồng cho các em trên địa bàn xã Phước Thạnh.

- Giảm nghèo: Cấp 1.444 thẻ BHYT cho hộ nghèo.Phối hợp Ngân hàng CSXH huyện cho vay 19 lượt hộ nghèo, số tiền 5,3 tỷ đồng; 15 lượt hộ cận nghèo, số tiền 1,9 tỷ đồng; 375 lượt hộ thoát nghèo, số tiền 3,7 tỷ đồng; 572 lượt hộ về giải quyết việc làm, số tiền 4,7 tỷ đồng.Hỗ trợ xây dựng 68 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 3,166 tỷ đồng; hỗ trợ 17 con bò sinh sản, trị giá 374 triệu đồng. Xây dựng Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện; Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giảm nghèo các xã, thị trấn năm 2018;kết quả toàn huyện giảm 105/77 hộ, đạt 136,36% KH; tỷ lệ giảm hộ nghèo là 0,27%(NQ giảm 0,2%), vượt 0,07%NQ(trong đó: 54 hộ nghèo, 51 hộ cận nghèo).

- Bảo trợ xã hội: Quyết định trợ cấp thường xuyên cho 745 đối tượng, điều chỉnh mức trợ cấp cho 143 đối tượng, thôi hưởng trợ cấp cho 325 đối tượng, truy lĩnh trợ cấp cho 302 đối tượng, hỗ trợ kinh phí mai táng cho 345 hộ gia đình. Đã cấp 4.018 thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội.Đoàn y, bác sỹ Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp huyện tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 87 người bệnh bị khuyết tật vận động. Hỗ trợ đột xuất cho 02 trường hợp bị tai nạn đuối nước tại ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang với số tiền 10 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà cho 05 hộ bị mưa giông chiều ngày 18/10/2018 với số tiền 15 triệu đồng.

- Thương binh liệt sĩ, người có công: Hướng dẫn 1.125 gia đình đến thăm viếng mộ liệt sĩ. Hoàn chỉnh 72 hồ sơ cắt trợ cấp (17 thương binh, 21Tuất liệt sĩ, 05 tù đày, 02 Tuất từ trần, 01 Mẹ VNAH, 01 con bị nhiễm CĐHH, 01 bệnh binh,24 CCCM)…Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). Phối hợp Sở LĐ-TBXH tỉnh khảo sát xây, sửa chữa nhà tình nghĩa gồm 22 căn nhà, kết quả xây mới 05 căn và hỗ trợ sửa chữa 09 căn, tổng kinh phí 665 triệu đồng. Đã bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

- Tổ chức viếng, thắp hương tưởng niệm, họp mặt, thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Căn cứ Lõm vùng Ruột Gò Dầu và nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ xã Thạnh Đức nhân các ngày Lễ, Tết.

- Phòng, chống tệ nạn xã hội: Đề nghị Toà án nhân dân huyện ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 46 trường hợp.

- Chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018:

+ Kinh phí Trung ương: Cấp cho 1.992 đối tượng chính sách số tiền là 403.400.000 đồng.

+ Kinh phí tỉnh: Cấp cho 3.218 đối tượng chính sách, số tiền là 1.930.800.000 đồng; Thăm 18 đối tượng chính sách tiêu biểu, với số tiền 27.000.000 đồng; Hỗ trợ 9/9 xã, thị trấn tổ chức họp mặt 3.064 đối tượng chính sách, với số tiền 306.400.000 đồng; Tặng quà 06 đối tượng chính sách, với số tiền 6.000.000 đồng; Tặng 100 phần quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 40.000.000 đồng. Hỗ trợ tiền tết cho 839 hộ nghèo với 2.227 nhân khẩu, với số tiền 566.000.000 đồng.

+ Kinh phí huyện: Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đối tượng chính sách, các đơn vị có liên quan từ nguồn đảm bảo xã hội huyện, số tiền là 700.800.000 đồng. Tặng 50 phần quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 10.000.000 đồng. Huyện, xã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với 5.586 phần quà, trị giá 2,19 tỷ đồng.

+ Kinh phí xã, thị trấn vận động: Các xã, thị trấn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm trong ngày họp mặt đối tượng chính sách, với số tiền 56.200.000 đồng. Thăm hỏi và tặng quà cho đối tượng chính sách, trị giá 39.500.000 đồng; Khám bệnh, cấp quà cho đối tượng chính sách gồm 150 người, số tiền 35.000.000 đồng; các xã tổ chức viếng nhà bia với kinh phí 2.170.000 đồng. Các xã, thị trấn vận động chăm lo trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn với 334 phần quà, trị giá 102.000.000 đồng.

III. Nội chính

1. Công an                                               

- Trong năm 2018 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, nhất là trong các ngày Lễ, Tết.

- Trật tự xã hội: Trong tháng7/2018 xảy ra sự việc công nhân tại các khu công nghiệp bị kích động, lôi kéo, xúi giục biểu tình (dựng cớ phản đối về Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng) nhằm chống phá, kiềm hãm sự phát triển kinh tế của huyện; nhưng với sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị huyện và sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của tỉnh, huyện đã tiến hành vận động, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra biểu tình trên địa bàn và giữ ổn định tình hình.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự: Xảy ra 192 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (trong đó trật tự xã hội 145vụ). Đã điều tra làm rõ 162/192 vụ 245 đối tượng, đạt 84,38% số vụ.

+ Cờ bạc: Bắt 115 vụ 484 đối tượng đánh bạc. Khởi tố điều tra 09 vụ 61 bị can; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 202 đối tượng, đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

+ Ma túy: Bắt 24 vụ 84đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Ra quyết định khởi tố 23 vụ 29 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 58 đối tượng.

Test nhanh 1.292 người nghi vấn sử dụng ma túy, kết quả 437 người dương tính. Kết quả xử lý: ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 357 người; lập hồ sơ áp dụng Nghị định 111/CP: 53 người; bắt 06 đối tượng trốn cơ sở điều trị người nghiện và vận động đi cai nghiện bắt buộc 55 10 người.

+ Mại dâm: Bắt 04 vụ 06 đối tượng có hành vi mua bán dâm; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ 06 đối tượng.

+ Phát hiện 16 cơ sở vi phạm về lĩnh vực môi trường; ra quyết định xử phạt hành chính 08 trường hợp, đang củng cố hồ sơ xử lý 08 trường hợp còn lại.

- Tai nạn giao thông đường bộ(từ ngày 16/11/2017 đến 20/10/2018):Trên địa bàn huyện (kể cả tuyến tỉnh quản lý)xảy ra 26vụ (tăng 04 vụ so CK), chết 18 người (tăng 13 người so CK), bị thương 18 người (tăng 01 ngườiso CK). Trong đó, tuyến huyện quản lýxảy ra 14 vụ (tăng 01 vụ so CK), chết 07 người (tăng 04 người so CK), bị thương 13 người (tăng 02 người so CK).Ra quyết định khởi tố 10 vụ 10 bị can vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (tăng 05 vụ 05 bị can so CK).

- Huy động lực lượng tổ chức 4.751lượt tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông; kết quả lập biên bản 5.273 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.871 phương tiện. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.286 trường hợp, tước có thời hạn 687 giấy phép lái xe.

2. Quân sự

- Tổ chức lễ đón rước quân nhân hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trở về địa phương; Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2018, đã tuyển và giao 220 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (trong đó: quân sự 200 thanh niên, có 7 đảng viên; công an 20 thanh niên, có 2 đảng viên).

- Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ban hành Kế hoạch lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2018; tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh năm 2018 cho chức việc, tín đồ các tôn giáo.

- Thành lập và ra mắt trung đội tự vệ trong Công ty TNHH Pouli Việt Nam, thực hiện kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ đúng hướng dẫn của tỉnh.Tổ chức huấn luyện khung cán bộ dự bị động viên huyện, quân số 99/33 sĩ quan đạt 100%.

- Dự họp giao ban giữa Ban CHQS huyện với Chi khu quân sự Thành phố Svay Riêng thuộc quân đội hoàng gia Campuchia và thăm chúc tết cổ truyền dân tộc Chol Ch'năm Th'mây và khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân thành phố Svay Riêng/Campuchia.

3. Tư pháp

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Tuyên truyền trực tiếp 828 cuộc với 25.817 lượt người dự; tuyên truyền gián tiếp được 433 giờ.

- Cấp phát 160 bản tin tư pháp và 11.000 tờ gấp tài liệu tuyên truyền hỏi-đáp pháp luật cho thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Báo cáo viên pháp luật huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Hòa giải cơ sở: Trong năm 2018 đã tiếp nhận 137 vụ việc, tổ chức hòa giải thành 127/137 vụ việc, đạt 92,7%; hoà giải không thành 10 vụ việc, chiếm 7,29% .

- Quản lý hộ tịch: Giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài 277 trường hợp (đăng ký kết hôn 166 trường hợp). Giải quyết hộ tịch trong nước 93 trường hợp.

4. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại

- Tiếp công dân: Tiếp dân định kỳ 51 ngày, tiếp 77 lượt người; nhận 28 đơn (06 khiếu nại;22đơn kiến nghị, phản ánh); Đơn nhận từ nguồn khác:107 đơn (05 khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 98 đơn kiến nghị, phản ánh). Kết quả trong năm 2018 nhận 135 đơn (11 khiếu nại, 04 tố cáo, kiến nghị, phản ánh 120 đơn), đã chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 135/135 đơn, đạt 100%

- Giải quyết đơn khiếu nại-tố cáo:

+ Đơn khiếu nại: nhận mới 08 đơn, đã giải quyết 7/8 đơn, đạt 87,5%, còn tồn 01 đơn.

+ Đơn tố cáo: 01 đơn (kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 01 đơn, đạt 100%.

+ Đơn kiến nghị, phản ánh: nhận mới 07 đơn, đã giải quyết 7/7 đơn, đạt 100%.

- Thanh tra: Tổng số cuộc đã thực hiện: 11 cuộc (trong đó: đã ban hành kết luận thanh tra 10 cuộc; kết thúc thanh tra tại đơn vị 01 cuộc). Kết quả thanh tra phát hiện 03 vụ sai phạm, với tổng số tiền 379.275.143 đồng; Đến nay đã thu hồi được 02 vụ, số tiền 28.555.000 đồng; đã bàn giao hồ sơ sang Công an huyện điều tra 01 vụ, số tiền 350.720.143 đồng.

5. Nội vụ

- Ban hành: 16 QĐ thành lập, 29 QĐ kiện toàn, 66 QĐ điều động, bổ nhiệm; 01 QĐ tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển; 1.242 QĐ về lương, các chế độ chính sách; 63 QĐ nghỉ việc, nghỉ hưu; 05 QĐ hướng dẫn tập sự cho công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt hệ thống phần mềm một cửa điện tử huyện, xã; tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình. Tổng số hồ sơ tồn trước: 465 hồ sơ (huyện 370 hồ sơ, xã 95hồ sơ); Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm: 24.196hồ sơ (huyện 2.883 hồ sơ, xã 21.313hồ sơ); Số hồ sơ giải quyết: 24.225hồ sơ (huyện 2.885 hồ sơ, xã 21.340hồ sơ); Tồn 436hồ sơ (huyện 368 hồ sơ, xã 68 hồ sơ) chưa đến ngày hẹn trả.Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với 9 xã, thị trấn; kiểm tra công vụ thường xuyên đối với các cơ quan trên địa bàn huyện.

- Ban hành 59QĐ khen thưởng 303 tập thể, 699 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Khen thưởng đột xuất cho 02 tập thể và 20 cá nhân. Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Tổ chức Hội thi tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng huyện Gò Dầu năm 2018; phát động phong trào thi đua "Gò Dầu chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau"…

- Tổ chức thăm hỏi các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 2018. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

6. Dân vận - chính quyền

- Triển khai Kế hoạch số 44/KH-BDV-UBND ngày 24/4/2018 giữa Ban Dân vận Huyện uỷ và UBND huyện về phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền.

- Ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

- Kịp thời cụ thể hoá các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện, kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thường xuyên công khai các quy định giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực; công khai các nguồn vận động; huy động sức dân đóng góp phát triển kinh tế-xã hội; kịp thời chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri và kiến nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

7.Thi hành án

- Tổng số việc phải thi hành 3.911 việc (trong đó: số án có điều kiện thi hành 2.614 việc, số án chưa có điều kiện thi hành 1.297 việc).

- Đã thi hành xong 1.891 việc, đạt 72,34% số việc có điều kiện thi hành.

- Tổng số tiền phải thi hành án: 150,371 tỷ đồng (trong đó: số tiền có điều kiện thi hành 80,205 tỷ đồng; số tiền chưa có điều kiện thi hành 70,166 tỷ đồng), số tiền đã thi hành xong 28,574 tỷ đồng.

IV. Nhận xét, đánh giá

Trong tổng số 10 chỉ tiêu chủ yếu và 08 chỉ tiêu phát triển ngành trong Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của HĐND huyện đề ra; UBND huyện đã thực hiện hoàn thành 9/10 chỉ tiêuchủ yếu (chỉ tiêu Giá trị sản xuất nông nghiệp không đạt) và 8/8 chỉ tiêu phát triển ngành.

1. Mặt được

- Tình hình kinh tế tiếp tục phát triển; Tổng giá trị sản xuất tăng so cùng kỳ năm trước (tăng 25,05%). Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, trên đàn gia súc, gia cầm. Sản xuất nông nghiệp ổn định, nông dân sản xuất có lãi, các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng. Thực hiện có hiệu quả 02 kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên các xã luôn được quan tâm thực hiện; tập trung đầu tư cho xã Phước Thạnh để được công nhận xã nông thôn mới năm 2018.

- Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, đã góp phần cân đối ngân sách; đảm bảo đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội; chi hoạt động thường xuyên được quản lý theo dự toán được giao, có thực hành tiết kiệm. Công tác đầu tư XDCB được tập trung, đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Công tác giải ngân XDCB kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch vốn giao.

- Thực hiện tốt Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với tinh thần phấn khởi, đoàn kết, tiết kiệm, an toàn. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm được thực hiện tốt. Công tác chăm lo gia đình chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo thường xuyên cũng như trong dịp Lễ, Tết chu đáo kịp thời; hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2018.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đề ra.Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Duy trì thực hiện tốt hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" từ huyện đến các xã, thị trấn; các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận "Một cửa" và trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

-Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; tình hình tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng so cùng kỳ. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có chuyển biến tích cực;các mô hình triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được tập trung thực hiện quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Lãnh đạo cấp huyện, xã, cùng với Lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc xử lý tình hình mất an ninh trật tự trong thời gian vừa qua, đặc biệt là tại Khu công nghiệp Phước Đông.

- Công tác giải quyết khiếu nại của công dân và công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.

- Ba khâu đột phá về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng kể.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

- Chỉ tiêu Giá trị sản xuất nông nghiệp không đạt Nghị quyết (nguyên nhân do năm nay thời tiết biến động bất thường, những tháng đầu năm mưa lớn và kéo dài ảnh hưởng đến việc gieo trồng của người dân, làm năng suất một số loại như lúa, bắp, đậu phộng, đậu các loại, mì giảm. Ngoài ra, do giá cả một số loại gia súc như heo, trâu, bò không ổn định ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi, làm giảm số lượng nuôi ở một số trang trại chăn nuôi).

- Tiến độ thi công một số công trình chậm (như dự án Trung tâm Y tế huyện và nâng cấp cơ sở hạ tầng Chợ Gò Dầu – nguyên nhân do nhà thầu và chủ đầu tư còn chậm trong việc lập thủ tục thanh toán, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công).

- Thực hiện các dự án cánh đồng lớn và nông nghiệp công nghệ cao chuyển biến chậm (nguyên nhân do việc khảo sát nhu cầu trong dân chậm);

- Việc huy động xã hội hoá đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế (nguyên nhân do công tác tuyên truyền trong nhân dân chưa thật sự sâu rộng).

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt kế hoạch(nguyên nhân do công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa được sâu rộng).

- Tình trạng cờ bạc, tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản…(nguyên nhân do công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng của lực lượng Công an có lúc có nơi chưa chặt chẽ, người dân còn lơ là mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình; việc quản lý giáo dục con em trong gia đình chưa tốt; một bộ phận quần chúng nhân dân có ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, lười lao động nên tham gia vào các tệ nạn xã hội, từ đó dẫn đến hành vi phạm tội. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm chưa thực sự hiệu quả, chưa thu hút người dân).

- Số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tăng (nguyên nhân do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân chưa cao; người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; chuyển hướng không chú ý quan sát…).

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa sâu, hiệu quả mang lại chưa cao, chưa phù hợp với từng đối tượng.

Phần II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2019

 

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/ĐH ngày 06/8/2015 của Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. UBND huyện Gò Dầu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 như sau:

 

I. CÁC CH TIÊU NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Chỉ tiêu phát triển kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010)tăng 16,85% so năm 2018.

+ Giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng 2,67% so năm 2018.

+ Giá trị sản xuất Công nghiệp-Xây dựng tăng 18% so năm 2018.

+ Giá trị Thương mại-Dịch vụ tăng 7% so năm 2018.

- Phấn đấu thu nội địa: 196,4 tỷ đồng.

- Duy trì chi cân đối ngân sách: 387,861 tỷ đồng.

- Tổng diện tích gieo trồng: 26.149 ha.

b. Các chỉ tiêu về xã hội

- Số xã, thị trấn duy trì chuẩn phổ cập:

+ Mẫu giáo 5 tuổi: 9/9 xã.

+ Giáo dục tiểu học: 9/9 xã.

+ Giáo dục THCS: 9/9 xã.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,2%.

- Tạo việc làm mới cho 3.000 lao động.

2. Các chỉ tiêu phát triển ngành

- Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi ra lớp 1: 100%; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6: 100%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT và Trung cấp nghề: 96%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: 100%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT: 90%.

- Tỷ lệ gia đình; ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá:

+ Gia đình: trên 65%

+ Ấp, khu phố: trên 65%

- Có 9/9 Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

- Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020): 100%.

 

II. NHIỆM VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

1. Kinh tế:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế đối với các loại cây trồng, vật nuôi trong huyện theo hướng bền vững. Đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao các tiến độ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Tiếp tục thực hiện 02 kế hoạch "Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp" và kế hoạch "Thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện. Thực hiện khảo sát và hỗ trợ người dân trong việc ký kết hợp tác sản xuất với Nhà máy Tanifood.

- Thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Thạnh Đức đạt xã nông thôn mới năm 2019. Phấn đấu duy trì các tiêu chí đã đạt trên các xã; rà soát hoàn chỉnh những tiêu chí chưa hoàn thiện theo bộ tiêu chí mới.

- Tăng cường khai thác tốt các nguồn thu, tập trung xử lý có hiệu quả nợ thuế tồn đọng và các khoản thu liên quan đến đất đai, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu nộp vào ngân sách. Đảm bảo cân đối tốt ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi cần thiết của huyện. Tiếp tục huy động vốn, quản lý và điều hành có hiệu quả vốn đầu tư phát triển. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

- Thực hiện tốt việc lập và quyết toán hồ sơ XDCB hoàn thành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ và tổ chức thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư để đăng ký nguồn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độhoàn thành thực hiện các dự án trọng điểm: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Chợ Gò Dầu; Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện; dự án Trung tâm Thương mại-Khách sạn-Dịch vụ của Công ty TNHH TMDV và SX Đồng Nguyễn; dự án Bờ kè chống sạt lỡ và ngập lũ khu dân cư thị trấn Gò Dầu (GĐ1) 800m; dự án bệnh viện Xuyên á-Tây Ninh....Tập trung xây dựng thực hiện Đề án phân loại đô thị xã Phước Đông là đô thị loại V; phấn đấu xây dựng thị trấn Gò Dầu theo quy hoạch chung được tỉnh phê duyệt đến hết năm 2019 đạt đô thị loại IV. Tiếp tục kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ các loại hình sản xuất quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn huyện phát triển. Tiếp tục khuyến khích, thực hiện các giải pháp để duy trì và phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ một cách có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hoạt động thương mại dịch vụ, quản lý thị trường thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; tập trung phát triển thương mại nội địa. Khuyến khích các loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển nhằm đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2019.

- Tăng cường thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đúng theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường; xử lý kiên quyết, kịp thời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vứt rác bừa bãi trên các trục đường chính, ở những nơi công cộng. Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; khắc phục triệt để những hạn chế, tồn đọng trong công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

2. Văn hoá-xã hội:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm. Chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường phối hợp Ban Quản lý Khu công nghiệp, doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu lao động, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương. Hạn chế thấp nhất tình trạng người lao động không có việc làm ổn định. Triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo trong huyện. Nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo; thực hiện nhiều biện pháp tích cực để hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh. Tăng cường giáo dục, tạo sự chuyển biến về ý thức và tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ ngành y tế. Đẩy mạnh xã hội hoá trên lĩnh vực y tế, đa dạng hoá các loại hình chăm sóc sức khoẻ, liên doanh, liên kết khám chữa bệnh cho nhân dân, phát triển cơ sở y tế ngoài công lập. Quan tâm chú trọng tới công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động, tích cực triển khai công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra; đẩy mạnh công tác quản lý và phòng chống các bệnh lây nhiễm trong cộng đồng dân cư; nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số.Tăng cường vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện toàn dân.

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là tiểu học và trung học cơ sở. Tích cực thực hiện công tác phổ cập giáo dục; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, duy trì kết quả chuẩn phổ cập giáo dục ở các xã, thị trấn. Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm tăng cường đội ngũ lao động qua đào tạo cả về số lượng và chất lượng.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao ở các cấp. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa với lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao. Đảm bảo thông tin tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, thực hiện đăng ký, xét công nhận gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa chặt chẽ, đúng thực chất.

3.Nội chính:

- Thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng các công trình chiến đấu theo Đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2017-2020, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

- Duy trì tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bộ máy nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính; duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Có biện pháp xử lý những hạn chế, yếu kém trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát trách nhiệm, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở được đảm bảo.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện Gò Dầu./.

Lượt người xem:  Views:   207
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch phát triển