Quy hoạch phát triển
Thứ 5, Ngày 22/11/2018, 08:00
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2018
Theo công văn số 2787/UBND-KTN, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh, cụ thể điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020 như sau:

Đối với đường Phước Trạch – Hiệp Thạnh, mã đường quy hoạch: ĐH.505. Quy mô tuyến theo quy hoạch đã được duyệt: Điểm đầu: QL.22B; Điểm cuối: Giao đường ĐH.507 (đường Phước Thạnh – Bàu Đồn); Chiều dài tuyến: 5,0Km; Cấp đường quy hoạch: Cấp IV-đồng bằng; Chiều rộng mặt đường: 7m; Chiều rộng nền đường: 9m.

Quy mô tuyến sau điều chỉnh: Cấp đường quy hoạch: Cấp III-đồng bằng; Chiều rộng mặt đường: 7m; Chiều rộng lề đường: 2,5m x 2 bên; Chiều rộng nền đường: 12m.

Đối với đường Phước Hội-Phước Bình, mã đường quy hoạch: ĐH.509. Quy mô tuyến theo quy hoạch đã được duyệt: Điểm đầu: Giao đường ĐH.507 (đường Phước Thạnh – Bàu Đồn); Điểm cuối: Giao đường ĐH.505 (đường Phước Trạch – Hiệp Thạnh); Chiều dài tuyến: 2,0Km; Cấp đường quy hoạch: Cấp IV-đồng bằng; Chiều rộng mặt đường: 7m; Chiều rộng nền đường: 9m.

Quy mô tuyến sau điều chỉnh: Cấp đường quy hoạch: Cấp III-đồng bằng; Chiều rộng mặt đường: 7m; Chiều rộng lề đường: 2,5m x 2 bên; Chiều rộng nền đường: 12m.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên; tham mưu UBND tỉnh cập nhật các nội dung được điều chỉnh này vào Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh tại kỳ điều chỉnh quy hoạch tiếp theo.

Mộng Tâm

Lượt người xem:  Views:   162
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch phát triển