Quy hoạch phát triển - Quy hoạch sử dụng đất
 
​quy hoạch đất.rar
 
​1353 qd. phe duyet dieu chinh ke hoach su dung dat.signed.pdf
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Phê duyệt điều chỉnh tên và loại đất của 01 dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu:   STTTên dự ánLoại đấtĐịa điểm (xã)Diện tích (ha)Căn cứ pháp lýDự án trước khi điều chỉnh​​​​​1Dự án Bến thủy nội địa Công ty ...
 
​UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 13/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu. Theo đó, UBND huyện Gò Dầu chịu trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai ...
 
Theo công văn số 2787/UBND-KTN, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh, cụ thể điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020 như sau:
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 
​Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Đông-huyện Gò Dầu-tỉnh Tây Ninh, với các nội dung như sau: Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Phước Đông-huyện Gò Dầu – tỉnh Tây Ninh. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phước Đông. Địa điểm quy hoạch: xã Phước Đông-huyện Gò Dầu-tỉnh Tây Ninh. Quy mô: 2.310,17 ha. Nội dung chủ yếu ...
 
Ngày 02/3/2017. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HUYỆN GÒ DẦUQuy hoạch xây dựng, đô thịTinQUY HOẠCH ĐÔ THỊ HUYỆN GÒ DẦU/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/17/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Quy hoạch sử dụng đấtTinDTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI Định hướng quy hoạchTinDTQUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 Định hướng quy hoạchTinTăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Đề nghị điều chỉnh tiến trình đầu tư cao tốc Gò Dầu - Xa Mát trước năm 2030 Quy hoạch xây dựng, đô thịTinĐề nghị điều chỉnh tiến trình đầu tư cao tốc Gò Dầu - Xa Mát trước năm 2030 /PublishingImages/2021-11/dsc-0881-jpg_Key_21112021202346.JPG
8/12/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu Quy hoạch sử dụng đấtQuyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2021 10:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu Quy hoạch sử dụng đấtTinĐiều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/27/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000Quy hoạch xây dựng, đô thịTinPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025Quy hoạch phát triển KT - XHTinPhê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu Quy hoạch sử dụng đấtTinPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/12/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 Định hướng quy hoạchTinPhát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/1/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Phần mềm nguồn mở Bluezone đã sẵn sàng tiếp nhận sự đóng góp của cộng đồngPhần mềm ứng dụngPhần mềm nguồn mở Bluezone đã sẵn sàng tiếp nhận sự đóng góp của cộng đồng/PublishingImages/2020-05/ictnews-bluezone-phong-covid-19-1--1-_1_Key_06052020092105.jpg
5/6/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
V/v Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử.Phần mềm ứng dụngTinV/v Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng dất năm 2020 của huyện Gò Dầu Quy hoạch sử dụng đấtQuyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng dất năm 2020 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Các biểu mẫu liên quan chứng thư số theo Thông tư số: 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòngQuy trình biểu mẫuCác biểu mẫu liên quan chứng thư số theo Thông tư số: 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn người dùng phần mềm khiếu nại tố cáoPhần mềm ứng dụngTài liệu hướng dẫn người dùng phần mềm khiếu nại tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu Định hướng quy hoạchTinTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 690/UBND-KTTC ngày 10/4/2019 quy định tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản xuất đồ chơi) tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
4/15/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020 Quy hoạch sử dụng đấtTinĐiều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo công văn số 2787/UBND-KTN, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh, cụ thể điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020 như sau:
11/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời Quy hoạch sử dụng đấtTinQuy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
10/30/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,  quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Quy hoạch phát triển KT - XHBài viếtTình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,  quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Quy hoạch sử dụng đấtTinQuyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện từ  (Egov) Phần mềm ứng dụngDTHướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện từ  (Egov) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/21/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hộiPhần mềm ứng dụngTinTài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới  xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Quy hoạch sử dụng đấtTinQuyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới  xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn eOffice mớiPhần mềm ứng dụngTài liệu hướng dẫn eOffice mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/18/2017 10:00 PMNoĐã ban hành
Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phươngPhần mềm ứng dụngTinKhảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấyPhần mềm ứng dụngTinTài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
UBND tỉnh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu Quy hoạch sử dụng đấtTinDTUBND tỉnh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/3/2017. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu.
6/27/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Dầu. Quy hoạch sử dụng đấtTinThông báo việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Dầu./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho người dùngPhần mềm ứng dụngTinDTTài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho người dùng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng, chuyên viên và văn thư.
12/22/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next