Quy hoạch phát triển - Quy trình biểu mẫu
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng, chuyên viên và văn thư.
 
​Tải Slide (.PPS) giải pháp triển khai VPĐT Slide gioi thieu eOffice_211116 - Huỵen.rar
 
Để tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký cấp chữ ký cho đơn vị và lãnh đạo đơn vị theo mẫu đính kèm.
 
​Tải file tài liệu.rar
 
Tải Biểu mẫu biểu mẫu.rar
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tài liệu hướng dẫn người dùng phần mềm khiếu nại tố cáoPhần mềm ứng dụngTài liệu hướng dẫn người dùng phần mềm khiếu nại tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,  quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Định hướng quy hoạchBài viếtTình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,  quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện từ  (Egov) Phần mềm ứng dụngDTHướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện từ  (Egov) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/21/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới  xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Định hướng quy hoạchBài viếtQuyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới  xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn eOffice mớiPhần mềm ứng dụngTài liệu hướng dẫn eOffice mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/18/2017 10:00 PMNoĐã ban hành
Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương Quy trình biểu mẫu Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND tỉnh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu Định hướng quy hoạchTinDTUBND tỉnh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/3/2017. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu.
6/27/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Dầu. Định hướng quy hoạchBài viếtThông báo việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Dầu./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU Định hướng quy hoạchBài viếtỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2017 9:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho người dùng Quy trình biểu mẫu TinDTTài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho người dùng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng, chuyên viên và văn thư.
12/22/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu giải pháp triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử Quy trình biểu mẫu TinDTTài liệu giải pháp triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 9:00 PMNoĐã ban hành
Mẫu đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng cho các đơn vị. Quy trình biểu mẫu TinDTMẫu đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng cho các đơn vị./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký cấp chữ ký cho đơn vị và lãnh đạo đơn vị theo mẫu đính kèm.
12/2/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã Quy trình biểu mẫu DTTài liệu ôn thi công chức cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Phần mềm ứng dụngTinDTHướng dẫn sử dụng chữ ký số /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2016 2:00 PMNoĐã ban hành
Phần mềm Văn phòng điện tử.Phần mềm ứng dụngTinDTPhần mềm Văn phòng điện tử./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Phần mềm chử ký sốPhần mềm ứng dụngTinDTPhần mềm chử ký số/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Định hướng quy hoạchTinDTV/v công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
Biểu mẫu đăng ký cấp chứng thư số Quy trình biểu mẫu Biểu mẫu đăng ký cấp chứng thư số/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/24/2016 3:40 PMNoĐã ban hành