Thông tin cần biết
Thứ 7, Ngày 20/01/2018, 09:00
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2018

Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Danh mục này bao gồm các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyển nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giừa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Danh mục này cũng được áp dụng để làm căn cứ trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đang hoạt động cần được rà soát và có phương án, lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 nãm 2018 và thay thế Thông tư sổ 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 nam 2013 cùa Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuân kỳ thuật vê ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Toàn văn Thông tư Tải về 39-2017-TT-BTTTT.PDF

Lượt người xem:  Views:   120
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết