Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 19/01/2018, 09:00
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2018

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã nhằm hướng tới mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng Chính quyền điện tử của các địa phương;  Cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tại cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân;  Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử các cấp; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT;) Góp phần cụ thể hóa mô hình Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện yêu cầu phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng, kết quả ứng dụng CNTT, mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của từng địa phương hàng năm.

Nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã, bao gồm: Đánh giá về điều kiện sẵn sàng xây dựng mô hình chính quyền điện tử, cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và môi trường chính sách về ứng dụng CNTT.

Nội dung đánh giá kết quả chính quyền điện tử gồm 04 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.

Hằng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham chiếu bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện ban hành tại Quyết định để tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện của các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh. Các địa phương có thể điều chỉnh bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá đảm bảo phù hợp với đặc thù địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Công văn và mẫu phiếu khảo sát yêu cầu các xã, huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố cung cấp số liệu về kết quả ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử.

Các xã, huyện tiến hành rà soát, thu thập và điền số liệu vào mẫu phiếu khảo sát, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Công văn khảo sát. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm tra, xác minh số liệu trong thời hạn 120 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu khảo sát cung cấp đầy đủ số liệu của các xã, huyện.

Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của các xã, huyện trình UBND tỉnh, thành phố duyệt và công bố kết quả...

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện được thực hiện bằng phương pháp chấm điểm đối với các tiêu chí, quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Bộ tiêu chí này. Điểm đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để xếp hạng, công bố mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Toàn văn Quyết định Tải về Bo tieu chi cap huyen-xa.pdf

Lượt người xem:  Views:   125
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết