Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 25/07/2019, 12:00
Công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/07/2019
Ngày 18/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

Danh mục thủ tục hành chính được công bố lần này là 1.463 thủ tục hành chính (Trong đó có 1.315 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và 148 thủ tục hành chính thực hiện tại các quầy của Trung tâm Hành chính công đặt tại các sở, ban, ngành tỉnh) của 17 Sở, ngành và Phòng PC06 - Công an tỉnh, bao gồm các lĩnh vực như: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Giao thông Vận tải; Lao động Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoại vụ; Y tế; Nội vụ; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường.

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ danh mục tên thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lượt người xem:  Views:   460
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết