Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 13/06/2019, 15:00
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử, gửi liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước trong huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/06/2019 | DT
hằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018, ngày 07/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 1167/UBND-TTCBTH và Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bàn số 587/UBND-VHXH, ngày 12/6/2019 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử, gửi liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử đến UBND huyện và giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong huyện (trừ văn bản mật, văn bản chuyên ngành đính kèm tài liệu, bản đồ...). Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 15/6/2019.

Văn bản điện tử có ký số phải được gửi ngay trong ngày văn bản ban hành, chậm nhất trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử có ký số sau khi tiếp nhận phải được xử lý kịp thời, không chờ văn bản giấy.

Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND tibố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra kết nối liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống, đường truyền thông suốt, ổn định, đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trong huyện.

Trên cơ sở kết quả thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống văn phòng điện tử của huyện, Văn phòng HĐND và UBND chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất UBND huyện giải pháp triển khai phù hợp.

Lượt người xem:  Views:   41
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết