Thông tin cần biết
Chủ Nhật, Ngày 18/07/2021, 09:00
BẢNG CÔNG KHAI
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2021

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện Gò Dầu ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Gò Dầu về việc kiện toàn bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu. UBND huyện Gò Dầu công khai họ, tên, chức danh, số điện thoại của Trưởng bộ phận và công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, số điện thoại đường dây nóng để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết trao đổi, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính:

1. Bà Lê Đỗ Kim Cương – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu; số điện thoại: 0986.115.363;

2. Ông Đỗ Văn Minh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Số điện thoại: 0968.446.446;

3. Bà Trần Thị Bích Vân – Trưởng phòng Tư pháp huyện; Số điện thoại: 0919.237.456;

4. Ông Võ Duy Tân – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; Số điện thoại: 0913.455.292;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Diễm – Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; Số điện thoại: 0937.618.668;

6. Bà Lê Thị Thanh Thảo – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Số điện thoại: 0901.546.184;

7. Bà Trần Thị Xuân Trang, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, Chi nhánh Gò Dầu; Số điện thoại: 0902071154;

8. Bà Nguyễn Thị Phương Loan, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, Chi nhánh Gò Dầu; Số điện thoại: 0918840590;

9. Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu - Viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, chi nhánh Gò Dầu; Số điện thoại: 0377.729.019;

10. Ông Phạm Quốc Việt - Chuyên viên phòng Văn hoá và Thông tin huyện; Số điện thoại: 0972408508;

11. Ông Nguyễn Tấn Đạt – Kiểm soát viên Chi cục thuế huyện; Số điện thoại: 0975.124.885.

Tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý trực tiếp về những bất hợp lý của thủ tục hành chính đến Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện hoặc qua số điện thoại (0276) 3.522.812 hoặc (0276) 3.853.129./.

Lượt người xem:  Views:   764
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết