Thông tin cần biết - Lịch công tác tuần
 
​Tải lịch tuần Lịch công tác tuần từ 19-3 đến 23-3-2018_Signed.pdf
 
​Tải lịch Lịch tuần từ 12-3 đến 16-3-2018_Signed.pdf
 
​Lịch công tác tuần từ 04-3 đến 09-3-2018_Signed.pdf
 
​Tải lịch tuần Lịch tuần từ 26-02 đến 02-3-2018_Signed.pdf
 
​Tải lịch tuần Lịch tuần từ 12-02 đến 23-02-2018_Signed.pdf
 
​Tải lịch tuần Lịch công tác tuần từ 29-01 đến 03-02-2018_Signed.pdf
 
​Tải lịch tuần 25-TB-VP.pdf
 
​Tải lịch tuần Lịch tuần từ 15-01 đến 19-01-2018_Signed.pdf
 
​Tải lịch Lịch tuần từ 08 đến 12-01-2018_Signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần từ 19-3 đến 23-3-2018Lịch công tác tuầnTinLịch công tác tuần từ 19-3 đến 23-3-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công nhân xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017Thông báoTinQuyết định công nhân xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu năm 2018Thông báoTinThông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018Lịch công tác tuầnTB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện tằ ngày 04/3-09/3/2018Lịch công tác tuầnTinLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện tằ ngày 04/3-09/3/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tuần từ 26-02 đến 02-3-2018_SignedLịch công tác tuầnLịch tuần từ 26-02 đến 02-3-2018_Signed/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc công bố công khai KH sử dụng đất năm 2018 Thông báoTinThông báo về việc công bố công khai KH sử dụng đất năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tuần từ 12-02 đến 23-02-2018_SignedLịch công tác tuầnLịch tuần từ 12-02 đến 23-02-2018_Signed/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác tuần của UBND huyện và TT.HĐND huyện từ ngày 05/02/2018 đến ngày 13/02/2018Lịch công tác tuầnTB Lịch công tác tuần của UBND huyện và TT.HĐND huyện từ ngày 05/02/2018 đến ngày 13/02/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ 29-01 đến 03-02-2018Lịch công tác tuầnTinLịch công tác tuần từ 29-01 đến 03-02-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả đánh giá mức độ CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017Thông báoTinKết quả đánh giá mức độ CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ban hành kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017 cụ thể như sau:
1/22/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tuần từ 22-01-2018 đến 26-01-2018.Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch tuần từ 22-01-2018 đến 26-01-2018./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 2016 - 2021.Văn bản chỉ đạo điều hànhTinQuyết định Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 2016 - 2021./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Gò Dầu năm 2017Thông báoTinThông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Gò Dầu năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tuần từ 15-01 đến 19-01-2018Lịch công tác tuầnThông báo Lịch tuần từ 15-01 đến 19-01-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/12/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm An toàn thực phẩm  Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018Văn bản chỉ đạo điều hànhTinKế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm An toàn thực phẩm  Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 03/01/2018 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018.
Ngày 12/01/2018, UBND huyện Gò Dầu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018
1/12/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tuần từ 08-01 đến 12-01-2018Lịch công tác tuầnTinDTThông báo Lịch tuần từ 08-01 đến 12-01-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/8/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
GÒ DẦU TRIỂN KHAI BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT.Thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luậtTinCKGÒ DẦU TRIỂN KHAI BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT./PublishingImages/2017-12/DSCN5475_Key_29122017083602.JPG
Ngày 27/12/2017, Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật. Có gần 100 đ/c là Báo cáo viên pháp luật huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban nghành huyện; chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND, Công chức Tư Pháp; Trưởng công an và Tuyên truyền viên pháp luật các xã- thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.
12/29/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018Thông báoThông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Tây Ninh tích cực tuyên truyền biển, đảoThông tin tuyên truyền giáo dục pháp luậtTinTây Ninh tích cực tuyên truyền biển, đảo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BBT: Trong hai ngày 14 và 15/12/2017 tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2013 - 2017 và triển lãm bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa theo Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu một số hoạt động chủ yếu của tỉnh nhà trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo, triển lãm bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa trên địa bàn tỉnh.
12/21/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017Lịch công tác tuầnTinLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2017 10:00 PMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017Lịch công tác tuầnTinDTTB Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2017 9:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017Lịch công tác tuầnTinDTLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2017 10:00 PMNoĐã ban hành
GÒ DẦU TỔ CHỨC MÍT TINH DIỄU HÀNH NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA  PHÒNG,CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2017.Thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luậtTinCKGÒ DẦU TỔ CHỨC MÍT TINH DIỄU HÀNH NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA  PHÒNG,CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2017./PublishingImages/2017-12/DSCN5432_Key_01122017151059.JPG
Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2017, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Gò Dầu chọn xã Bàu Đồn và Thị Trấn Gò Dầu làm điểm tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12. Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo Trương Thị Phú, đến dự và phát biểu hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/ADIS tại Thị trấn Gò Dầu.
12/1/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo kết quả thí sinh dự kiến trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017Thông báoTinThông báo kết quả thí sinh dự kiến trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức;
Để đảm bảo tính công khai minh bạch trong việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Gò Dầu thông báo kết quả thí sinh dự kiến trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau:
 (có danh sách kèm theo).
Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết, công khai kết quả thí sinh dự kiến trúng tuyển tại địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu và địa chỉ cổng thông tin điện tử của huyện: https://godau.tayninh.gov.vn, nếu thí sinh không có kiến nghị về kết quả xét tuyển. Hội đồng xét tuyển sẽ trình kết quả về Sở Nội vụ phê duyệt theo đúng thời gian quy định.
Trên đây là thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Gò Dầu./.
12/1/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2017Thông báoTinThông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017Lịch công tác tuầnTinDTLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thong báo lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện từ ngày 27/11/2017-01/12/2017Lịch công tác tuầnTinThong báo lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện từ ngày 27/11/2017-01/12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
GÒ DẦU TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MẠI DÂMThông tin tuyên truyền giáo dục pháp luậtTinTCGÒ DẦU TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM/PublishingImages/2017-11/13_Key_20112017084319.jpg
Ngày 17.11.2017, Ban Thường vụ huyện đoàn Gò Dầu tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.
11/20/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mớiThông tin tuyên truyền giáo dục pháp luậtTinĐiều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
11/18/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next