Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo số điện thoại đường giây nóng và địa chỉ hộp thư góp ýNewThông báoTinDuy TânThông báo số điện thoại đường giây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/19/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/13/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tuần từ 09-10 đến 13-10-2017Lịch công tác tuầnTinDuy TânLịch tuần từ 09-10 đến 13-10-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/9/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 02/10/2017 đến 06/10/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 02/10/2017 đến 06/10/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2017Thông báoTinDuy TânThông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 25/9/2017 đến 29/9/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 25/9/2017 đến 29/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 18/9/2017 đến 22/9/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 18/9/2017 đến 22/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017Thông báoTinThông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND huyện thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017
9/12/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch Công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017Lịch công tác tuầnTinLịch Công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Phát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2Thông tin tuyên truyềnTinPhát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/5/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 04/9/2017 đến 09/9/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 04/9/2017 đến 09/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tuần số 222 (4/9/2017-9/9/2017)Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch tuần số 222 (4/9/2017-9/9/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2017 3:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân đinh kỳ tháng 9/2017Thông báoTinThông báo lịch tiếp công dân đinh kỳ tháng 9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017Lịch công tác tuầnTinLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 21-8 đến 25-8-2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 21-8 đến 25-8-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND và Thường trực HĐND huyện 14-8-2017 đến 18-8-2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND và Thường trực HĐND huyện 14-8-2017 đến 18-8-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/11/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 07-8 đến 11-8-2017Lịch công tác tuầnTinLịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 07-8 đến 11-8-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2017Thông báoTinThông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thong báo lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện từ ngày 31/7/2017-04/8/2017Lịch công tác tuầnTinThong báo lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện từ ngày 31/7/2017-04/8/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ 24-7 đến 28-7-2017Lịch công tác tuầnDuy TânLịch công tác tuần từ 24-7 đến 28-7-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/24/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả thống kê đất đai năm 2015Thông báoTinThông báo kết quả thống kê đất đai năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/7 đến 21/7/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/7 đến 21/7/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo V/v phổ biến thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập tại Nhật bản.Thông báoThông báo V/v phổ biến thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập tại Nhật bản./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 10/7-14/7/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch công tác UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 10/7-14/7/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2017Thông báoTinThông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ 3-7 đến 07-7-2017_SignedLịch công tác tuầnTinLịch công tác tuần từ 3-7 đến 07-7-2017_Signed/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2017Thông báoTinThông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Thong báo lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện từ ngày 26/6/2017-30/6/2017Lịch công tác tuầnTinThong báo lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện từ ngày 26/6/2017-30/6/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/23/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần từ 19-6 đến 23-6-2017Lịch công tác tuầnTinLịch công tác tuần từ 19-6 đến 23-6-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017Lịch công tác tuầnTinLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/9/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next
VĂN BẢN MỚI