Thông tin cần biết - Thông báo
 
Tải thông báo TB- tiep-nhan-Hoi, TGiao- theo de an 30- da chinh sua_Signed.pdf
 
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 thông báo nội dung việc kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh như sau: - Thông báo số 276/TB-HĐXT ngày 16/10/2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 kèm theo
 
​Tải thông báo CV thong bao tuyen chon thuc tap sinh di thuc tap tai Nhat Ban t10.2017_Signed.pdffile kèm theo 786.pdf
 
​Tải thông báo Thông báo lịch tiếp công dân.pdf
 
UBND huyện thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017NewLịch công tác tuầnTinDTLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
GÒ DẦU TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MẠI DÂMThông tin tuyên truyềnTinTCGÒ DẦU TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM/PublishingImages/2017-11/13_Key_20112017084319.jpg
Ngày 17.11.2017, Ban Thường vụ huyện đoàn Gò Dầu tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.
11/20/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 18/11/2017 đến ngày 24/11/2017Lịch công tác tuầnDTLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 18/11/2017 đến ngày 24/11/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2017 5:30 PMNoĐã ban hành
Thông báo tiếp nhận hội, tôn giáo theo đề án 30 tại phận một cửaThông báoDTThông báo tiếp nhận hội, tôn giáo theo đề án 30 tại phận một cửa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/11/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần từ 13-11 đến 17-11-2017_SignedLịch công tác tuầnTinDTThông báo Lịch công tác tuần từ 13-11 đến 17-11-2017_Signed/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/11/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 13/11-17/11/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 13/11-17/11/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 Lịch công tác tuầnTinDTLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần 30/10/2017 đến 3/11/2017Lịch công tác tuầnTinDTThông báo lịch công tác tuần 30/10/2017 đến 3/11/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về nội dung kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham gia xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017Thông báoTinThông báo về nội dung kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham gia xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 thông báo nội dung việc kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh như sau:
- Thông báo số 276/TB-HĐXT ngày 16/10/2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 kèm theo
10/27/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017Thông báoTinThông báo về việc thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển thực tập sinh làm việc tại nhật bảnThông báoTinThông báo tuyển thực tập sinh làm việc tại nhật bản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 23/10 đến 27/10/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 23/10 đến 27/10/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/20/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số điện thoại đường giây nóng và địa chỉ hộp thư góp ýThông báoTinDTThông báo số điện thoại đường giây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/19/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/13/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tuần từ 09-10 đến 13-10-2017Lịch công tác tuầnTinDTLịch tuần từ 09-10 đến 13-10-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/9/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 02/10/2017 đến 06/10/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 02/10/2017 đến 06/10/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2017Thông báoTinDTThông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 25/9/2017 đến 29/9/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 25/9/2017 đến 29/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 18/9/2017 đến 22/9/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 18/9/2017 đến 22/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017Thông báoTinThông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND huyện thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017
9/12/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch Công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017Lịch công tác tuầnTinLịch Công tác tuần của UBND huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Phát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2Thông tin tuyên truyềnTinPhát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/5/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 04/9/2017 đến 09/9/2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 04/9/2017 đến 09/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tuần số 222 (4/9/2017-9/9/2017)Lịch công tác tuầnTinThông báo lịch tuần số 222 (4/9/2017-9/9/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2017 3:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân đinh kỳ tháng 9/2017Thông báoTinThông báo lịch tiếp công dân đinh kỳ tháng 9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017Lịch công tác tuầnTinLịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 21-8 đến 25-8-2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 21-8 đến 25-8-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của UBND và Thường trực HĐND huyện 14-8-2017 đến 18-8-2017Lịch công tác tuầnTinThông báo Lịch công tác tuần của UBND và Thường trực HĐND huyện 14-8-2017 đến 18-8-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/11/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 07-8 đến 11-8-2017Lịch công tác tuầnTinLịch công tác tuần của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ 07-8 đến 11-8-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2017Thông báoTinThông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next