Thông tin cần biết
 
​CV phúc đáp phản ánh, kiến nghị của cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (1) (2)_Signed.pdf
 
​Thông báo thi tuyển công chức cấp xã 2021.pdfThông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã 2021.pdfPhiếu đăng ký dự tuyển.pdfPHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.docx
 
​CV phúc đáp phản ánh, kiến nghị của cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia_Signed.pdf
 
​CV UBND 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23101961 - 23102021) và 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ_Signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo nhận kết quả công nhận tuyển viên chức năm 2021-2022 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụngThông báoTinDTThông báo nhận kết quả công nhận tuyển viên chức năm 2021-2022 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021Thông báoTinThông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 1 (trắc nghiệm trên giấy) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 huyện Gò DầuThông báoTinDTThông báo kết quả thi tuyển Vòng 1 (trắc nghiệm trên giấy) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 huyện Gò DầuThông báoTinDTThông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo công bố công khai Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gò DầuThông báoTinDTThông báo công bố công khai Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/12/2021 đến ngày 10/12/2021Lịch công tác tuầnTinTB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/12/2021 đến ngày 10/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021Thông báoTinDTQuyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021Lịch công tác tuầnTinTB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 8:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021Thông báoTinDTThông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (Vòng 1) tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
 Tăng cường công tác tuyên truyền đăng ký tiêm vaccine trực tuyếnThông tin tuyên truyền TinDT Tăng cường công tác tuyên truyền đăng ký tiêm vaccine trực tuyến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 của UBND huyện Gò DầuThông báoTinDTThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 của UBND huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/19/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 20/11/2021 đến ngày 26/11/2021Lịch công tác tuầnTinDTTHÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 20/11/2021 đến ngày 26/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/19/2021 6:00 AMNoĐã ban hành
Bảng ghi kết quả sát hạch vòng 2 xét tuyển viên chức sự nhiệp giáo dục 2021-2022Thông báoTinDTBảng ghi kết quả sát hạch vòng 2 xét tuyển viên chức sự nhiệp giáo dục 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Sở hữu trí tuệThông tin tuyên truyền TinDTSở hữu trí tuệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025Thông tin tuyên truyền TinDTHỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021Lịch công tác tuầnTinDTTHÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 5:00 AMNoĐã ban hành
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DUNG ỨNG DỤNG PC-COVIDThông tin tuyên truyền TinHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DUNG ỨNG DỤNG PC-COVID/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mớiThông tin tuyên truyền TinTăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mớiVăn bản chỉ đạo điều hànhTinDTTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 06/11/2021 đến ngày 12/11/2021Lịch công tác tuầnTinDTTHÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 06/11/2021 đến ngày 12/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế hơn là cách mạng công nghệChuyển đổi sốChuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế hơn là cách mạng công nghệ/PublishingImages/2021-11/20211105-m05_Key_09112021141554.jpg
11/6/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 06/11/2021 đến ngày 12/11/2021Lịch công tác tuầnTinDTTB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 06/11/2021 đến ngày 12/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2021 5:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, sơ tuyển, sát hạch đối với thí sinh tham gia  kỳ thi tuyển dung viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022Thông báoTinDTThông báo về việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, sơ tuyển, sát hạch đối với thí sinh tham gia  kỳ thi tuyển dung viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021Lịch tiếp công dânTinDTThông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021Lịch tiếp công dânTinDTThông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
(CKS) THÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021Lịch công tác tuầnTinDT(CKS) THÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021Lịch công tác tuầnTinDTTB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021Lịch công tác tuầnTinDTTB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2021 6:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Gò Dầu giai đoạn 2021-2025Thông tin tuyên truyền TinDTKế hoạch Phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Gò Dầu giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/2021-11/anhminhhoa_Key_21112021130025.jpg
10/27/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
 TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 23/10/2021 đến ngày 29/10/2021Lịch công tác tuầnTinDT TB Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 23/10/2021 đến ngày 29/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2021 6:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next