Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chợ Gò DầuCác dự án đang đầu tưTinChợ Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Chợ Gò Dầu
Mục tiêu chính: Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu buôn bán,
đi lại của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện, tạo vẽ mỹ quan đô thị, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy
Lĩnh vực chuyên môn: Chợ
Loại dự án: Công trình dân dụng,
 cấp III
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Kinh phí dự án: 29,974,003,000
Loại hình tài trợ: Vốn ngân tỉnh 50% (nguồn dự phòng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020
 dự kiến hỗ trợ cho huyện Gò Dầu để chỉnh trang đô thị) và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu khác cho huyện 50%.
Nhà tài trợ:  Ngân sách nhà nước
Tình trạng dự án: Đã khởi công ngày 1/11/2017
11/10/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách các dự án đang chuản bị đầu tư, các dự án đang thực hiện đầu tư, các dự án đã hoàn thành trên địa bàn huyện Gò Dầu Các dự án chuẩn bị đầu tư; Các dự án đã hoàn tất; Các dự án đang đầu tưDanh sách các dự án đang chuản bị đầu tư, các dự án đang thực hiện đầu tư, các dự án đã hoàn thành trên địa bàn huyện Gò Dầu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Trường MG Phước ThạnhCác dự án chuẩn bị đầu tưTinTrường MG Phước Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Trường MG Phước Thạnh
Mục tiêu chính: Mở rộng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn mới xã Phước Thạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo nền móng vững chắc cho phổ cập mầm non cho trẻ trong khu vực.
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục
Loại dự án: Công trình dân dụng, cấp III
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Kinh phí dự án: 6,572,859,549
Loại hình tài trợ: Nguồn vốn ngân sách
 tỉnh hỗ trợ mục tiêu
Nhà tài trợ:  Ngân sách nhà nươc
Tình trạng dự án: Đã có Quyết định
 phê duyệt Báo cáo
 Kinh tế kỹ thuật, chờ phân khái vốn thực hiện đầu tư
11/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước ThạnhCác dự án chuẩn bị đầu tưTinNâng cấp, mở rộng đường liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh
Mục tiêu chính: Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện
Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Kinh phí dự án: 41,627,287,000
Loại hình tài trợ: Ngân sách huyện
Nhà tài trợ: 
Tình trạng dự án: Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, đã trình phê duyệt Kế hoạch LCNT các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị thực hiện đầu tư.
11/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Nâng cấp, mở rộng đường Hương Lộ 1Các dự án chuẩn bị đầu tưTinNâng cấp, mở rộng đường Hương Lộ 1/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hương Lộ 1
Mục tiêu chính: Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện
Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
Loại dự án: Công trình giao thông, cấp III
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Kinh phí dự án: 49,891,795,000
Loại hình tài trợ: Ngân sách huyện
Nhà tài trợ: Ngân sách nhà nước
Tình trạng dự án: Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, đã trình phê duyệt Kế hoạch LCNT các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị thực hiện đầu tư.
11/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Trung Tâm Y Tế Gò DầuCác dự án đang đầu tưTinTrung Tâm Y Tế Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Trung Tâm Y Tế Gò Dầu
Mục tiêu chính: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo các hạng mục công trình của Trung tâm y tế huyện Gò Dầu, nâng quy mô từ 150 giường lên 200 giường, nhằm đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực.
Lĩnh vực chuyên môn: Y tế
Loại dự án: Công trình dân dụng,
 cấp III
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Kinh phí dự án: 44,953,675,000
Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh.
Nhà tài trợ:  Ngân sách nhà nước
Tình trạng dự án: Đã khởi công ngày 25/10/2017
11/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Trường THCS Phước ThạnhCác dự án đã hoàn tấtTinTrường THCS Phước Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Trường THCS Phước Thạnh
Mục tiêu chính: Xây dựng Trường trường THCS Phước Thạnh nhằm đáp ứng cở sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại hướng tới trường học đạt chuẩn Quốc gia.
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục
Loại dự án: Công trình dân dụng, cấp III
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Kinh phí dự án: 13,954,218,000
Loại hình tài trợ: Nguồn vốn ngân sách tỉnh
Nhà tài trợ:  Ngân sách nhà nước
Tình trạng dự án: Đơn vị thi công đang hoàn thiện Hồ sơ  quyết toán
11/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Trường Tiểu học Phước HộiCác dự án chuẩn bị đầu tưTinTrường Tiểu học Phước Hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Trường TH Phước Hội
Mục tiêu chính: Xây dựng trường Tiểu học Phước Hội đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại nhằm hướng tới trường học đạt chuẩn quốc gia
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục
Loại dự án: Công trình dân dụng, cấp III
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Kinh phí dự án: 3,961,543,000
Loại hình tài trợ: Nguồn vốn tỉnh thực hiện dự án,
nguồn vốn huyện chuẩn bị đầu tư
Nhà tài trợ: Ngân sách nhà nước
Tình trạng dự án: Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, chờ phân khái vốn thực hiện đầu tư
11/1/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Trường THCS Thanh PhướcCác dự án đang đầu tưTinTrường THCS Thanh Phước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Trường THCS Thanh Phước
Mục tiêu chính: Xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia về trường THCS; nhằm đạt tiêu chí về trường học hướng tới đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại.
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục
Loại dự án: Công trình dân dụng,
 cấp III
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Kinh phí dự án: 14,435,854,142
Loại hình tài trợ: Nguồn vốn ngân sách huyện (Nguồn vốn ngân hàng Agribank hỗ trợ).
Nhà tài trợ: 
Tình trạng dự án: Đã khởi công ngày 01/6/2017
6/10/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Nâng cấp, mở rộng đường Phước ThạnhCác dự án đang đầu tưTinNâng cấp, mở rộng đường Phước Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phước Thạnh
Mục tiêu chính: Đảm bảo giao thông và từng bước phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội huyện.
Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Kinh phí dự án: 14,697,589,000
Loại hình tài trợ: Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu; Ngân sách huyện
Nhà tài trợ:  Ngân sách nhà nước
Tình trạng dự án: Đã khởi công ngày 28/04/2017
5/5/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng PhongCác dự án đang đầu tưTinNâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong
Mục tiêu chính: Đảm bảo giao thông và từng bước phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội huyện.
Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông
Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Kinh phí dự án: 13,812,113,000
Loại hình tài trợ: Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu; Ngân sách huyện
Nhà tài trợ:  Ngân sách nhà nước
Tình trạng dự án: Đã khởi công ngày 26/04/2017
4/29/2017 10:00 AMNoĐã ban hành