Tin tức cơ quan
Thứ 5, Ngày 18/04/2019, 16:00
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/04/2019

Thực hiện 02 Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể: Quyết định số 782/QĐ-UBND, Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu.

Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

UBND thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu:
Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt;
Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất định kỳ về Sở Tài nguyên Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị UBND thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND tỉnh và quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tải về phe duyet khsdd nam 2019 tp,gd.zip

Lượt người xem:  Views:   375
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức cơ quan