Tin tức cơ quan
Thứ 2, Ngày 01/03/2021, 11:00
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN GÒ DẦU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ HỘI ĐOÀN THỂ NHẬN ỦY THÁC CẤP XÃ VÀ BAN QUẢN LÝ TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN NĂM 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2021 | TC

hình buoi tap huan.jpg

Mới đây những ngày đầu tháng 3 năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gò Dầu đã tổ chức triển khai tập huấn về nghiệp vụ cho 04 tổ chức chính trị xã hội cấp xã và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn các xã: Hiệp Thạnh, Phước Thạnh, Bàu Đồn và Cẩm Giang. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tại các buổi tập huấn đã triển khai kịp thời văn bản 1845/NHCS-TDNN ngày 22/02/2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về tiếp tục thực hiện Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo và thực hiện cho vay từ ngày 31/3/2021.

Một nội dung quan trọng tại buổi tập huấn là triển khai, hướng dẫn, có kế hoạch tổ chức rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn theo văn bản 1466/NHCS- TDNN ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Ngoài ra còn hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan của Ban quản lý Tổ để thực hiện tại điểm giao dịch xã, công tác kiểm tra của Hội và công tác lưu trữ hồ sơ của Tổ, đồng thời tiếp tục tuyên truyền về giáo dục tài chính của ngân hàng chính sách xã hội.

  Qua quá trình triển khai 04 lớp tại các xã đảm bảo số lượng tham gia đầy đủ theo quy định, kết quả đã triển khai được 143/155 cán bộ được triệu tập theo giấy mời đạt 92,25%. Sau tập huấn các đơn vị sẽ triển khai hiện và hoàn thành công tác này trước ngày 10/4/2021.

          Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai tập huấn tại các xã còn lại theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện Gò Dầu trước ngày 25/5/2021./.

Lượt người xem:  Views:   472
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức cơ quan