Tin tức cơ quan
Thứ 4, Ngày 03/09/2014, 07:55
GÒ DẦU TRIỂN KHAI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2014 | CK

Ngày 29.8.2014, UBND huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị triển khai Luật đất đai năm 2013, cho các đ/c lãnh đạo các cơ quan ban phòng, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội huyện, Lãnh đạo và cán bộ địa chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Bà Đào Thị Anh Tuyết, Phó phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh trình bày những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013.

Luật Đất đai được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013. Được Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố ngày  09/12/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Thay thế Luật Đất đai 2003. Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương và 212 điều ( Tăng 66 điều so với luật Đất Đai 2003).

Việc Sửa đổi Luật đất đai phải phù hợp với quan điểm, cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; bảo đảm ổn định chính trị- xã hội. Tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt; là tài sản, nguồn lực to lớn của Đất nước, quyền sử dụng đất là hàng hóa đặc biệt. Bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan.

 

Lượt người xem:  Views:   620
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức cơ quan