GIỚI THIỆU CHUNG


         Gò Dầu là một trong 3 huyện phía Nam của tỉnh Tây Ninh, trung tâm huyện cách thành phố Tây Ninh 36km, về phía Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 63km, phía Tây cách biên giới Campuchia 12km. Gò Dầu có vị thế địa lý thuận lợi như: nằm trên trực đường xuyên Á, quốc lộ 22B; nằm dọc sông Vàm Cỏ Đông; có Khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, Trung tâm Thương mại Dịch vụ - Khách sạn hình thành cùng với chợ Gò Dầu và phố thương mại, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của huyện nhà.

           Nhân dân Gò Dầu có tinh thần yêu nước và tính cần cù chịu khó. Phát huy những thành quả to lớn mà Gò Dầu đã dành được trong sự nghiệp phấn đấu giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhất là phát huy truyền thống anh hùng 2 lần " Quyết tử giữ Gò Dầu" Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sự điều hành của UBND huyện, xã, thị trấn hoạt dộng tích cực của Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với sự đồng thuận của nhân dân trong huyện quyết tâm xây dựng Gò Dầu ngày càng vững mạnh hơn, trong 40 năm qua, Đảng bộ nhân dân huyện Gò Dầu không ngừng phấn đấu vượt qua muôn ngàn khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu khả quan trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đều đạt và vượt nghị quyết đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm, bộ mặt thị trấn, nông thôn có nhiều khởi sắc; văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được tiếp tục nâng lên; an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng được thực hiện tốt; hệ thống chính trị được kiện toàn củng cố, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội phát huy được vai trò của mình trong việc tổ chức và phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân nhất là việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Trên tinh thần đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Gò Dầu tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hội nhập quốc tế.

         Huyện Gò Dầu có diện tích tự nhiên 259,96km2, dân số 152.757 người; gồm 9 đơn vị hành chính: thị trấn Gò Dầu và 8 xã. Huyện Gò Dầu nằm về phía Đông Nam của tỉnh Tây Ninh, cách thành phố Tây Ninh 36 km về phía Tây Bắc; cách Thành phố Hồ Chí Minh 63km về phía Đông Nam, cách campuchia 12 km.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy UBND huyện gồm có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 14 Uỷ viên Ủy ban nhân dân. Huyện Gò Dầu có 12 cơ quan chuyên môn và 57 đơn vị sự nghiệp.