GIỚI THIỆU CHUNG


Gò Dầu là huyện nằm phía Nam tỉnh Tây Ninh, có đường xuyên Á (Quốc lộ 22A) và Quốc lộ 22B đi qua; Trung tâm thị trấn Gò Dầu cách thành phố Hồ Chí Minh 63 km, cách cửa khẩu Mộc Bài 12 km, cách thị xã Tây Ninh 37 km. Tổng diện tích đất  tự nhiên là 25.052 ha. Toàn huyện có 8 xã, 1 thị trấn, 59 ấp, khu phố, với 36.766 hộ và có 146.292 nhân khẩu, 75% dân số sống về nghề nông, số còn lại thương mại - dịch vụ và công nhân (trong đó có 1.582 hộ nghèo, chiếm 4,43%); dân tộc Hoa có 179 hộ (sống chủ yếu ở thị trấn, 153 hộ),với 628 nhân khẩu (có 01 hộ nghèo và 02 đảng viên), chiếm 0,45%; dân tộc Khơ - me có 10 hộ, với 37 nhân khẩu (01 đảng viên), chiếm 0,03%; dân tộc Tày có 03 hộ, với 10 nhân khẩu (01 đảng viên); dân tộc Mường có 01 hộ (ở Hiệp Thạnh), với 05 nhân khẩu (01 đảng viên). Toàn huyện có 3 tôn giáo lớn: Phật giáo chiếm 0,65 %, Thiên Chúa giáo chiếm 0,95 % và Cao đài chiếm 18,61% so dân số.

        Đảng bộ huyện Gò Dầu có 51 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Trong đó có 11 đảng ủy (09 đảng ủy xã, thị trấn, 02 đảng ủy Công An, Quân Sự ) và 40 chi bộ (cơ quan huyện 27, đơn vị sự nghiệp nhà nước 9, khối doanh nghiệp nhà nước 4) với 2.442 đảng​ viên (trong đó có 05 đảng viên là người dân tộc; miễn công tác - miễn sinh hoạt: 224 đồng chí).

         Tình hình kinh tế phát triển ổn định, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi; Trung tâm Thương mại thị trấn Gò Dầu; khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời là trung tâm và là điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện; về cơ sở vật chất, trụ sở, cơ quan nhà nước khang trang hơn; hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế; văn hóa xã hội có tiến bộ rõ rệt, kéo giảm được hộ nghèo; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục nhất là qua các kỳ thi tốt nghiệp, thi đỗ vào đại học ngày càng nhiều, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chất lượng ngày càng tăng; Quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị chất lượng ngày càng tăng.​