Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
110
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
108/QĐ-UBNDQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
211/2017/QĐ-UBND02/11/2017Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
310/2017/QĐ-UBND02/11/2017Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
4405/SYT-KHTC20/10/2017hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới tại Quyết định số 1200/QĐ-UBNDSở Y tế
 
5 2561/HD-SNN13/10/2017
Về việc thực hiện, đánh giá và trình tự, thủ tục hồ sơ
xét, công nhận xã đạt các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới
thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 
631/2017/QĐ-UBND21/09/2017Về việc quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
7109/2017/NĐ-CP 21/09/2017về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt NamChính phủ
 
8107/2017/NĐ-CP15/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xãChính phủ
 
9104/2017/NĐ-CP14/09/2017Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điềuChính phủ
 
101486/QĐ-UBND30/07/2017

Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
113907/HD-STNMT27/07/2017Hướng dẫn thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2, 17.3, và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
121853/STC-QLNS26/07/2017V/v không thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốcSở Tài chính
 
132100/QĐ-UBND25/07/2017Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyệnUBND huyện Gò Dầu
 
1405/2017/QĐ-UBND25/07/2017V/v bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND huyện Gò dầu và Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
1563/NQ-CP25/07/2017Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/3013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủChính phủ
 
161667/QĐ-UBND21/07/2017Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
171627/SNN-CCTL17/07/2017Hướng dẫn đánh giá thực hiện tiêu chí Thủy lợi đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa