Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
135
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
108/QĐ-UBNDQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
2798/UBND-KTTHV/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 179/CTPH/BCSĐ-BTGTU ngày 07/6/2019 của Ban Cán sự Đảng và Ban Tuyên giáo tỉnh Tây NinhUBND huyện Gò Dầu
 
3788/UBND-KTTHV/v sao gửi Thông tư số   38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chínhBộ Tài Chính
 
4789/UBNDV/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa Thông tin
 
51684/UBND17/07/2020Sao gửi Công văn số 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 đính chính Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủChính phủ
 
61685/UBND17/07/2020Sao gửi thông báo triển khai thục hiện công văn số 4743/VP-NCPC ngày 07/7/2020 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Ngoại giaoBộ Ngoại Giao
 
7793/QĐ-UBND17/04/2020Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
8192/QĐ-UBND23/01/2020Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
UBND huyện Gò Dầu
 
93160/QĐ-UBND31/07/2019Quyết định thành lập tổ giúp việc xây dựng chính quyền điện tử của UBND huyên Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
102592/Qđ-UBND08/07/2019Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
UBND huyện Gò Dầu
 
112577/QĐ-UBND05/07/2019Quyết định kiện toàn bộ phận 1 cửa trả kết quả huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
12682/UBND-NC03/07/2019sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Thông tư số 03/2019/TT-BNVUBND huyện Gò Dầu
 
131011/QĐ-UBND10/04/2019Quyết định bàn hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019UBND huyện Gò Dầu
 
141000/QĐ-UBND08/04/2019Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chính quyền điện tử của UBND huyên Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
153125/QĐ-UBND21/12/2018Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1601/2018/TT-VPCP23/11/2018Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhChính phủ
 
1720/NQ-HĐND13/07/2018về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa