Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tố cáo
Phân loại:
Ngày ban hành: 10/10/2018
Người ký: Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
Tóm tắt: Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tố cáo của bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ ngụ tại ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: