Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Bà Ngô Thị Mót
Phân loại:
Ngày ban hành: 17/09/2018
Người ký: Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
Tóm tắt: Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của Bà Ngô Thị Mót tại ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (lần đầu)
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: