Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tố cáo Ông Nguyễn Hữu Duyên
Phân loại:
Ngày ban hành: 16/10/2018
Người ký: Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
Tóm tắt: Quyết định số 4721/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của ng Nguyễn Hữu Duyên tại ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (lần đầu)
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: