Công khai minh bạch
Tiêu đề: Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Dầu
Phân loại:
Ngày ban hành: 23/04/2020
Người ký: Bùi Văn Tốp
Tóm tắt:
Nội dung:
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Dầu