THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU


 IMG_0001.jpg

Đồng chí: Phạm Văn Phỉ

Sinh năm: 30/04/1962

Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0276.853.163.

Email: phipv@tayninh.gov.vn


PCTHDND.jpg

Đồng chí: Vương Thị Thuý Oanh

Sinh năm:22/02/1977 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0276.853.163.

Email: oanhvtt@tayninh.gov.vn


 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU

 

BAN PHÁP CHẾ

 tbtchu.jpg

Đồng chí: Lê Thị Dân

Sinh năm: 12/04/1965

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Điện thoại: 0276.510.323.

Email: danlt@tayninh.gov.vn


BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

tbtg.jpg 

Đồng chí: Nguyễn Chín Sớm

Sinh năm: 01/10/1961

Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

Điện thoại: 0276.853.766.

Email: somnc@tayninh.gov.vn


cnhdnd.jpg

Đồng chí: Võ Thị Nhanh

Sinh năm: 20/10/1979

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Điện thoại: 0276.853.163.

Email: nhanhvt@tayninh.gov.vn


clhdnd.jpg

Đồng chí: Lê Thị Lựu

Sinh năm:7/01/1982 

Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

Điện thoại: 0276.853.163.

Email: luult@tayninh.gov.vn


 

Đại biểu HĐND huyện Gò Dầu khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021

 

 I. Đơn vị bầu cử số 1xã Cẩm Giang.

1. Ông Trần Lĩnh Du

2. Bà Lê Thị Bính Ngọc

3. Ông Nguyễn Thành Tâm

4. Bà Lê Thị Bích Tuyền

II. Đơn vị bầu cử số 2, xã Thạnh Đức.

1. Bà Trần Thị Thanh Kiều

2. Ông Nguyễn Trung Tá

3. Bà Trần Thị Bích Vân

III. Đơn vị bầu cử số 3, xã Thạnh Đức.

1. Bà Lê Thị Cẩm Nhung

2. Ông Đỗ Minh Tâm

3. Ông Đỗ Trung Tín

IV. Đơn vị bầu cử số 4, xã Hiệp Thạnh.

1. Ông Lê Văn Khôi

2. Ông Đỗ Trường Tam

3. Ông Đỗ Định Thông

4. Ông Nguyễn Tin (Thích Nguyễn Tấn)

V. Đơn vị bầu cử số 5, xã Phước Trạch.

1. Ông Nguyễn Văn Đậu

2. Bà Nguyễn Thị Gái Liên

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

VI. Đơn vị bầu cử số 6, Thị Trấn Gò Dầu.

1. Ông Võ Văn Dũng

2. Ông Lê Thị Lựu

3. Ông Nguyễn Chín Sớm

VII. Đơn vị bầu cử số 7, Thị Trấn Gò Dầu.

1. Ông Phan Thế Huy

2. Ông Trần Văn Tài

3. Ông Nguyễn Văn Tây

VIII. Đơn vị bầu cử số 8, xã Thanh Phước.

1. Ông Nguyễn Văn Bình

2. Bà Lê Thị Dân

3. Ông Bùi Hữu Đức

4. Ông Huỳnh Văn Tạo

IX. Đơn vị bầu cử số 9, xã Phước Đông.

1. Bà Phạm Thị Thuý Hằng

2. Bà Võ Thị Nhanh

3. Bà Lê Thị Kiều Oanh

X. Đơn vị bầu cử số 10, xã Bàu Đồn.

1. Ông Đỗ Văn Minh

2. Ông Võ Văn Rô

3. Bà Đặng Thị Mộng Thu

XI. Đơn vị bầu cử số 11, xã Phước Thạnh.

1. Bà Phan Thị Kiên

2. Bà Vương Thị Thuý Oanh

3. Ông Phạm Văn Phỉ