1.Trưởng phòng: Đỗ Văn Minh

TPGDTT.jpg

Sinh Năm: 13/11/1971

Điện thoại:0663.853119

Email: pgddt-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thạch

PPGD.jpg

Sinh năm: 24/4/1978

Điện thoại:0663.853119

Email: pgddt-godau@tayninh.gov.vn


3.Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Dũng

a dung.jpg

Sinh năm: 26//1976

Điện thoại:0663.853119

Email: pgddt-godau@tayninh.gov.vn


* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.