1.Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải

TP KTHT.jpg

Sinh ngày: 2/2/1970

Điện thoại:0663.520560

Email: phongcongthuong-godau@tayninh.gov.vn


2. Phó Trưởng phòng: Thái Văn Cường

ppktht.png

Sinh ngày: 1974

Điện thoại:0663.520560

Email: phongcongthuong-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.