Content Editor

1.Trưởng phòng: Nguyễn Thái Bình

ptptc.jpg

Sinh Ngày:1975

Điện thoại:0663.853147

Email: ptckh-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bạch Huệ

ptptc1.jpg

Sinh Ngày:1968

Điện thoại:0663.853147

Email: ptckh-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.