1.Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Nhân

pptnmt.jpg

Sinh ngày: 11/10/1974

Điện thoại:0663.853454

Email: nhannt@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Gái Liên

pptnmt1.jpg

Sinh ngày: 01/8/1984

Điện thoại:0663.853454

Email: lienntg@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ