1.Trưởng phòng:

                                     

Sinh Ngày:

Điện thoại:0663853070

Email: daunv@tayninh.gov.vn


2. Phó Trưởng phòng: Đổ Văn Tuấn 

pptp.jpg                                            

Sinh Ngày: 24/10/1962

Điện thoại:0663853070

Email: phongtuphap-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.