1.Trưởng phòng: Võ Văn Phong

tpyt.jpg

Sinh ngày: 01/01/1962

Điện thoại:0663.520603

Email: phonyte-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thiểu

ppyt.jpg

Sinh ngày:9/10/1969

Điện thoại:0663.520603

Email: phonyte-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.