1. Đồng chí: Nguyễn Văn Rẽ

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn

Sinh năm:

Điện thoại: 0276.3853164

Email: renv@tayninh.gov.vn

 

          -  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động và tất cả các lĩnh vực của UBND theo thẩm quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực an ninh quốc phòng địa phương, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác chính sách xã hội, dân số – kế hoạch hoá gia đình, công tác tư pháp hộ tịch, cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân.

          - Làm chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn và Hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, tổ trưởng tổ giải phóng mặt bằng và trưởng ban chỉ đạo những lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách công tác Dân vận chính quyền tại địa phương và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của UBND.

 

2. Đồng chí Trần Văn Thương

pct.tttt.jpg

Phó chủ tịch trực UBND thị trấn

Sinh năm:

Email:thuongtv@tayninh.gov.vn

 

       - Được Chủ tịch UBND phân công làm nhiệm vụ thường trực; điều hòa, phối hợp các hoạt động chung giữa hai Phó Chủ tịch.

       - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, phòng chống thiên tai, công nghiệp, Hợp tác xã, giải quyết tranh chấp đất đai, chống buôn lậu và gian lận thương mại, Tư pháp - Hộ tịch; hoạt động Tài chính; Tham mưu giải quyết các ý kiến của cử tri.

       - Phụ trách các bộ phận: Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường; Tư pháp; Giao thông- Nông lâm- Thủy lợi; Thú y; các HTX; khu dân cư, khu phố văn hóa, đô thị văn minh; phối hợp BQL Chợ Gò Dầu giải quyết trật tự mua bán.

      - Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

Ngoài những lĩnh vực được phân công còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất do chủ tịch giao chỉ đạo thực hiện.

 

3.Đồng chí Đặng Văn Thương

pct.tt.jpg

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Sinh năm:

Email: thuongdv@tayninh.gov.vn

 

          - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Trực giải quyết hành chính cho nhân dân, lĩnh vực Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông; Trung tâm VHTT-HTCĐ; Y tế, Dân số kế hoạch hóa gia đình; Giáo dục và Đào tạo; Lao động thương binh xã hội, Tôn giáo - Dân tộc; hoạt động của Văn phòng UBND thị trấn.

           - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND với UB.MTTQ thị trấn và các tổ chức xã hội ở Thị trấn;

          - Phụ trách các bộ phận: Văn phòng UBND, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Văn hóa thông tin; Đài truyền thanh; Trung tâm VHTT-HTCĐ; Trạm Y tế; các trường, lớp mầm non, mẫu giáo tư thục; Chữ thập đỏ; Lao động TBXH; Quy chế dân chủ và hoạt động của Văn phòng UBND thị trấn.

           - Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

Ngoài những lĩnh vực được phân công còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch giao chỉ đạo thực hiện.