Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
2THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
3THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNGTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
4THỦ TỤC TRẢ LẠI TÀI SẢNTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
5THỦ TỤC CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
6THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
7THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
8THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI , BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
9THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢNTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
10THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢNTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
11THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
12THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA PHÒNG TƯ PHÁPTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu