Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn ngân sách huyệnQuyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn ngân sách huyệnChủ tịch UBND huyện
2Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021Chủ tịch UBND huyện
3Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020Chủ tịch UBND huyện
4Quyết định phân bổ số lượng người làm việc và hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020Quyết định phân bổ số lượng người làm việc và hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020Chủ tịch UBND huyện
5Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quí IV và phương hướng nhiệm vụ năm 2021Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quí IV và phương hướng nhiệm vụ năm 2021Chủ tịch UBND huyện
6Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quí III, 9 tháng đầu năm 2020và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2020Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quí III, 9 tháng đầu năm 2020và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2020Chủ tịch UBND huyện
7Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tam nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tam nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Chủ tịch UBND huyện
8Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quí II và phương hướng nhiệm vụ quí III 2020Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quí II và phương hướng nhiệm vụ quí III 2020Chủ tịch UBND huyện