Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019PCT UBND Bùi Văn Tốp
2Báo cáo kết quả thực hiệncông tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2018Báo cáo kết quả thực hiệncông tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2018Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
3Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quí IV và phương hướng, nhiệm vụ quí I năm 2019Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 10/11/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quí IV và phương hướng, nhiệm vụ quí I năm 2019Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
4Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quí III và phương hướng, nhiệm vụ quí IV năm 2018Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quí III và phương hướng, nhiệm vụ quí IV năm 2018
5Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
6Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tố cáo Ông Nguyễn Hữu DuyênQuyết định số 4721/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của ng Nguyễn Hữu Duyên tại ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (lần đầu)Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
7Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Bà Ngô Thị MótQuyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc giải quyết đơn khiếu nại của Bà Ngô Thị Mót tại ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (lần đầu)Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
8Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tố cáoQuyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tố cáo của bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ ngụ tại ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhChủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung