Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Góp ý dự thảo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Nội huyện Gò DầuQuy định783Du thao QD ban hanh cn, nv PNV -26.11.21.docx783Du thao QUY DINH CNNVQH Phong Noi vu GoDau 26.11.21.doc26/12/2021
2Góp ý dự thảo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò DầuCông văn17/12/2021
3Góp ý dự thảo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò DầuCông văn17/12/2021
4Lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò DầuQuyết định876layYKien-GoDau.rar13/10/2021
5dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Gò DầuQuy định720QD quy dinh chuc nang - nhiem vu - Phong Tu phap năm 2021.doc720Quy dinh chuc nang nhiem vu phong tu phap (theo Thong tu số 07-2020-TT-BTP).doc07/10/2021
6V/v lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Gò DầuGóp ý71quy hoạch đất.rar19/09/2021
7V/v lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Gò DầuGóp ý556quy hoạch đất.rar19/09/2021
8V/v lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Gò DầuGóp ý361quy hoạch đất.rar18/09/2021
9V/v lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Gò DầuGóp ý54518.8 THONG BAO _GO DAU_Signed.pdf545BIEU_GO_DAU_2030.xlsx545QHSDD_2021_2030_TOM TAT_GO DAU _18.8.doc560QHSDD_2021_2030_TOM TAT_GO DAU _18.8.pdf560QUY_HOACH_2030_H_GO_DAU dc v8.dgn639QUY_HOACH_2030_H_GO_DAU dc v8.dgn.pdf670QUY_HOACH_2030_H_GO_DAU_DC_V7.dgn18/09/2021
10V/v lấy ý kiến tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Gò DầuKế hoạch73503. BIEU 01 CONG TRINH DA THUC HIEN VA HUY BO.xlsx73504. BIEU 10 DMCT DEN 2030.xlsx735CV lấy ý kiến quy hoach 2021-2030_Signed (1).pdf735TT GO DAUv7.dgn735Xa Bau Don v7.dgn735Xa Cam Giang v7.dgn735Xa Phuoc Dong v7.dgn735Xa Phuoc Thanh v7.dgn751Xa Phuoc Trach v7.dgn751Xa Thanh Duc v7.dgn751Xa Thanh Phuoc v7.dgn16/07/2021
11V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Gò DầuQuyết định883Công văn lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyệ Gò Dầu_Signed.pdf883QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2021 LẦN 1.doc16/07/2021
12Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện Gò Dầu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030Kế hoạch512kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025 2030 Chỉnh HU.doc10/05/2021
13Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021Quyết định16/11/2020
14Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021Quyết định16/11/2020
15Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngQuyết định271du thao quy dinh nang luong truoc thoi han.pdf03/10/2017