Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nội chính
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
27/09/2017 03/10/2017 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý