Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nội chính
Trích yếu:
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021
Nội dung:

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
06/11/2020 16/11/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý