Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Gò Dầu 
Số Ký hiệu:
08/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/9999 
Người ký:
Võ Văn Dũng 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Gò Dầu 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/12/9999 
Trích yếu:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Gò Dầu 
Nội dung Tập tin Đính kèm: