Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 
Số Ký hiệu:
09/2017/TT-BNV  
Ban hành:
29/12/2017 
Người ký:
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/03/2018 
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 
Nội dung Tập tin Đính kèm: