Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh  
Số Ký hiệu:
20/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/07/2018 
Người ký:
Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
13/07/2018 
Trích yếu:
về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: