Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
3125/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/12/2018 
Người ký:
PCT Nguyễn Thanh Ngọc 
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:
Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: