Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ  
Số Ký hiệu:
01/2018/TT-VPCP 
Ban hành:
23/11/2018 
Người ký:
Bộ trưởng , Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
06/01/2019 
Trích yếu:
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
Nội dung Tập tin Đính kèm: