Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định bàn hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 
Số Ký hiệu:
1011/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/04/2019 
Người ký:
PCT.TỐP 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Gò Dầu 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/04/2019 
Trích yếu:
Quyết định bàn hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: