Văn bản Quy phạm Pháp luật
sao gừi thông tư 03/2019-BNV 
Số Ký hiệu:
682/UBND-NC 
Ban hành:
03/07/2019 
Người ký:
Chủ tịch UBND huyện 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Gò Dầu 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
03/07/2019 
Trích yếu:
sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Thông tư số 03/2019/TT-BNV 
Nội dung Tập tin Đính kèm: