Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chính quyền điện tử của UBND huyên Gò Dầu 
Số Ký hiệu:
1000/QĐ-UBND 
Ban hành:
08/04/2019 
Người ký:
Chủ tịch UBND huyện 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Gò Dầu 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/04/2019 
Trích yếu:
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chính quyền điện tử của UBND huyên Gò Dầu