Văn bản Quy phạm Pháp luật
V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 179/CTPH/BCSĐ-BTGTU ngày 07/6/2019 của Ban Cán sự Đảng và Ban Tuyên giáo tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
798/UBND-KTTH 
Ban hành:
31/12/9999 
Người ký:
PCVP Trần Công Tạo 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Gò Dầu 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
31/12/9999 
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 179/CTPH/BCSĐ-BTGTU ngày 07/6/2019 của Ban Cán sự Đảng và Ban Tuyên giáo tỉnh Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: