Văn bản Quy phạm Pháp luật
V/v sao gửi Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính 
Số Ký hiệu:
788/UBND-KTTH 
Ban hành:
31/12/9999 
Người ký:
PCVP Trần Công Tạo 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
31/12/9999 
Trích yếu:
V/v sao gửi Thông tư số   38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính 
Nội dung Tập tin Đính kèm: