Văn bản Quy phạm Pháp luật
Sao gửi Nghị định 47/2020/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
1910/UBND-KTTH 
Ban hành:
06/08/2020 
Người ký:
Huỳnh Trung Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
06/08/2020 
Trích yếu:

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: